Prediktívny servis

predictive-service

Určenie optimálnych časov údržby

Čo by sa stalo, ak by ste už dopredu vedeli, kedy môže váš stroj zlyhať? Potom by ste mohli naplánovať práce údržby a opravy tak, aby ste čo najviac skrátili dobu jeho výpadku alebo dokonca aby ste ho úplne vylúčili. To je v súčasnosti vďaka pokrokom v procese digitalizácie už možné: Nepretržitý zber a inteligentná analýza procesných a prevádzkových údajov vám umožňujú predpovedať optimálny čas pre údržbu strojov a komponentov  zariadenia. Vyhodnotenie týchto údajov taktiež prispieva k zvýšeniu energetickej transparentnosti v rámci spoločnosti. Ako prevádzkovateľ strojov a zariadení vďaka nášmu prediktívnemu servisu taktiež profitujete z podstatného zvýšenia produktivity a efektívnosti.

Kontaktujte našich expertov

Kontaktujte nás

Take predictive action

Services for more planning reliability

References

Successful Industry Services references

How our customers benefit from predictive services
Downloads

Further information about our predictive services offer

Convince yourself of the many possibilities that our predictive maintenance offer holds for you. Discover how you can leverage hidden potential to further enhance the performance of your machines and plants.

Contact

Your personal service package

Our experts are happy to advise you on ways to design your personalized service package.

Contact an expert near you

Contact us