Digital Enterprise Services (Služby digitálnemu podniku)

Start your digital transformation with Digital Enterprise Services from Siemens

Servis je viac ako si myslíte

Rýchlejšie uvedenie na trh, lepšia kvalita, efektívnejšia výroba . Byť konkurencieschopný znamená dnes byť digitálny – čo môže byť ohromujúce: Kde mám začať? Kto mi môže pomôcť digitalizovať môj podnik podľa mojich štandardov a potrieb? Digitalizácia v priemyselnom prostredí vyžaduje špeciálne odborné znalosti a vedomosti o priemysle. Umožnite nám stať sa časťou vašej cesty k digitalizácii. Od prvého dňa, počas celého procesu transformácie. Pretože servis je viac, ako si myslíte.

HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, apr 17 - apr 21

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.  

Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 
 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Digital Enterprise Virtual Summit

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Našou najvyššou prioritou je podpora našich zákazníkov pri ich digitálnej transformácii. Náš jedinečný koncept komplexných služieb ako aj použitie inovatívnych technológií nám umožňuje ponúknuť najlepšie možné riešenia digitalizácie. To platí tak pre oblasť nespojitých ako aj spojitých technologických procesov. Naši zákazníci sa môžu na nás spoľahnúť ako na dôveryhodného partnera s relevantnými odbornými znalosťami a skúsenosťami. A to na celom svete.
Karen Florschütz (CEO, Customers Services for Digital Industries)
Úspešne. Už od prvého dňa.

V troch krokoch k digitálnemu podniku

Každý podnik je individuálny: či sa jedná o stupeň jeho digitalizácie, požiadavky priemyslu alebo špecifické možnosti. Náš komplexný prístup v troch krokoch zabezpečuje, že digitálna transformácia vášho podniku bude prebiehať podľa vášho želania: vašim vlastným tempom a podľa vašich individuálnych očakávaní.

Komplexný prístup k digitalizácii

Digitálna transformácia každého podniku je jedinečná a individuálna. Na zabezpečenie dosiahnutia vašich špecifických cieľov vás naši servisní experti podporujú pri digitalizácii už od prvého dňa a počas celého procesu transformácie.

 

Nazývame to komplexný prístup k digitalizácii, ktorý zahrňuje poradenstvo, implementáciu a optimalizáciu. Sústreďujeme sa na úspešnú digitalizáciu vášho podniku pri zohľadnení všetkých vašich špecifických požiadaviek, vrátane vášho priemyselného okolia alebo existujúceho stupňa digitalizácie vášho podniku a špecifických digitálnych požiadaviek.

 

Naši servisní experti vykonajú komplexnú analýzu vášho zariadenia a vašich požiadaviek s cieľom následného využitia ako základu pre vývoj stratégie digitalizácie špeciálne pre váš podnik pre jej následnú implementáciu a optimalizáciu vášho podniku. K rozsahu ponuky tejto Služby digitálnemu podniku (Digital Enterprise Service) zostávajú tradičné služby ako dodávka náhradných dielov a opravy.

Základ vašej digitálnej transformácie

Poradenstvo je založené na dôkladnom zhodnotení zrelosti podniku na digitalizáciu. Vy najlepšie poznáte svoj podnik z hľadiska existujúcich nedostatkov alebo požiadaviek na digitalizáciu.

 

Preto naši servisní experti vyhodnotia tieto výzvy spolu s vami a určia stupeň digitalizácia vášho podniku. To je základom špeciálne prispôsobenej stratégie digitalizácia vrátane jej časového plánu a tým aj nasledujúcich krokov, implementácie a optimalizácie.

Postaráme sa o inštalovanie hardvéru a softvéru

Druhý krok, implementácia, vám približuje digitálnu transformáciu na dosah. Inštalovanie potrebného softvéru a hardvéru ako aj vytvorenie digitálnych dvojčiat vašich strojov, zariadení, produktov a výrobných liniek vytvára základ priebežnej analýzy údajov.

 

Digitálne dvojča je presný virtuálny model výrobku alebo výrobného zariadenia. Zobrazuje jeho vývoj počas celej doby životnosti a umožňuje operátorom predpovedať činnosť, optimalizovať výkonnosť a implementovať výsledky poznatkov z predchádzajúcich konštrukcií a prevádzky. 

Priebežná optimalizácia je kľúčom k úspechu

Zber požadovaných údajov a ich využitie na optimalizáciu vášho zariadenia je stredobodom nášho tretieho kroku.Inovatívne algoritmy a umelá inteligencia (UI) analyzujú získané údaje a transformujú ich na hodnotné výsledky: kľúč ku zvýšeniu efektívnosti celého zariadenia (OEE: overal equipment effectiveness)

Pretože vaša digitálna transformácia je dôležitá

 

Pýtali ste sa niekedy sami seba, čo to znamená „digitalizovať priemyselný podnik“? A ako by prebiehala digitalizácia? A čo je ešte dôležitejšie: Kto by vás mohol pri digitálnej transformácii podporiť?

 

Áno, s takýmito otázkami nie ste sami: Poďme riešiť digitalizáciu vášho podniku spoločne. Ako?

 

Celkom jednoducho: Z videa sa dozviete, ako spolu s našimi servisnými expertami úspešne dosiahnete ciele vašej digitalizácie.

Prednosti

Využitím servisu získať viac z vášho zariadenia

Pohľad do budúcnosti, detailná analýza procesov, rozsiahla vzdialená podpora a digitálne možnosti školenia vašich pracovníkov. S našimi službami digitálnemu podniku (Digital Enterprise Services) vyťažíte z vášho zariadenia maximum.

Prioritne podporujte digitalizáciu s technológiami budúcnosti

Aby sme vás mohli podporovať pri optimalizácii kvality, nákladov a produktivity spoliehame sa na najmodernejšie technológie a algoritmy. S naším prediktívnym servisom môžeme pomocou umelej inteligencie včas rozpoznať a naplánovať nevyhnutné servisné práce. Analytický servis elektroniky v uzatvorenom obvode (Closed Loop Analytics Services for Electronic) ponúka ďalšie možnosti zvýšenia kvality a výkonnosti. Dosahujeme to identifikáciou a overovaním každého jednotlivého prípadu spoločne s vami. Potom sa v rámci manažovaného servisu (Managed Service) vo vašom podniku implementuje, prevádzkuje a priebežne zlepšuje modul umelej inteligencie KI (AI).

Náš servis na báze umelej inteligencie (Artificial Intelligence Services) identifikuje na základe analýzy dát a umelej inteligencie optimálne riešenie pre vaše potreby.

Optimálna podpora pre vysoko výkonnú prevádzku vášho zariadenia

Moderné spoľahlivé komunikačné systémy umožňujú zabezpečený vzdialený prístup k vaším zariadeniam na diaľkovú realizáciu inžinierskych činností, uvádzanie do prevádzky a údržbu. Ponúkame vám na to nielen špeciálne moduly ale aj podporu a údržbu, aby vaše zariadenie vždy pracovalo na optimálnej úrovni.

Vitajte pri vzdelávaní v digitálnom veku

Digitálna vzdelávacia platforma SITRAIN access umožňuje inovatívne digitálne vzdelávanie a odborné školenie vo všetkých odvetviach – online, flexibilne, priebežne a individuálne. Zatiaľ čo naši experti na školenia pripravujú optimálnu ponuku znalostí s rozsiahlym overeným obsahom, umožňuje modulárna štruktúra súčasne dostupnej ponuky efektívne vzdelávanie a overiteľný pokrok v budovaní znalostí.

 

Aktívna komunita SITRAIN zaručuje maximálnu motiváciu.

Prostredníctvom digitálneho dvojčaťa zlepšiť flexibilitu a zvýšiť produktivitu

Vďaka našej službe digitálnemu podniku (Digital Enterprise Services) môžu výrobcovia a prevádzkovatelia obrábacích strojov na základe individuálnej stratégie digitalizácie identifikovať nevyužitý potenciál a optimalizovať svoju výrobu. Digitálne dvojča môže podnikom pomôcť zlepšiť flexibilitu svojich procesov a zvýšiť produktivitu vo svojich závodoch. Fabrika spoločnosti Siemens v Tübingene ukazuje, ako umožnila virtualizácia v oblasti nespojitých výrobných procesov už priebežne zlepšiť prevádzku a ktoré kroky časového plánu digitalizácie treba v budúcnosti ešte realizovať.

Ako sa stať digitálnym podnikom?

Na váš podnik vplývajú rôzne výzvy trhu: avšak s našim prístupom komplexného poradenstva môžete začať s procesom digitálnej transformácie. Umožnite nám ukázať ako naši servisní experti spoločne s vami určia stupeň digitalizácie vášho podniku a potom vypracujú stratégiu digitalizácie, špecificky prispôsobenej vašim potrebám a kľúčovým faktorom úspechu vášho podnikania.

Nase sluzby

Komplexné služby počas celého životného cyklu

Od digitálnej transformácie po spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi a rýchlu pomoc pri výpadku - s našimi službami si môžete byť istí najlepšou možnou prevádzkou pre váš závod.
Referencie

Náš servis v praxi

Služby digitálnemu podniku (Digital Enterprise Services) zvyšujú produktivitu, efektívnosť a pripravenosť na budúcnosť strojov v zariadeniach – celosvetovo a vo všetkých odvetviach.

Kontakt

Začnite vašu digitálnu transformáciu s poradenskými službami

Vďaka službám Digital Enterprise Services môžete realizovať digitálnu transformáciu vo vašom podniku. Kontaktuj nás! Naši servisní odborníci vám radi pomôžu.