Služby analytiky a umelej inteligencie

Beispielbild

Podporte digitalizáciu technológiami budúcnosti

Posuňte digitalizáciu na vyššiu úroveň a uvoľnite potenciál efektívnosti vášho podniku! Naši servisní experti vám ponúkajú individuálne koncepty, založené na najmodernejších technológiách a algoritmoch. To umožňuje včasné rozpoznanie a odstránenie systematických chýb a optimalizáciu opráv na zabezpečenie rozhodujúcej prednosti z hľadiska kvality, nákladov a produktivity.

Nájdite svojho kontaktného partnera

Kontaktujte nás

Digital Enterprise Virtual Summit

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Nechajte umelú inteligenciu pracovať za vás

Priemyselná umelá inteligencia v servise

V priemyselnom prostredí poskytujú motory, pohony, riadiace jednotky a snímače veľké množstvo dát (Big Data), ktoré sa spracovávajú buď lokálne (napr. prostredníctvom Edge Computing) alebo v cloude. Objem a kvalita zozbieraných údajov ako aj náš Managed Service (Manažovaný servis) zabezpečujú prispôsobenie funkcií umelej inteligencie (UI) vašim individuálnym požiadavkám. Priebežné zlepšovanie a transparentnosť posúvajú váš podnik na novú vyššiu úroveň produktivity a efektívnosti – v oblasti prevádzky a opráv.

 

Whitepaper: Reliable operations in industrial environments

 

 

Our Highlight

Closed Loop Analytics Services – Ongoing optimization is the key to success

Our mission is to increase overall plant availability in our customers' factories through the use of data analytics and artificial intelligence. We achieve this, by identifying as well as verifying the most relevant use case together with customer and the implementation, operation and optimization of the artificial intelligence module with Managed Operations.

Interpret data

From virtual to real benefits

The benefits of Artificial Intelligence are multifaceted and manifested on the product, process and strategic levels of manufacturing. With AI, machines no longer require special programming to perform specific tasks, as they learn to learn from their own experience.
References

Analytics and Artificial Intelligence Services in practice

Discover what type of added value the practical application of our Analytics and Artificial Intelligence Services has in store for you. These references serve as examples:

Contact

Your contact for personal support

Our service experts look forward to showing you additional ways in which Analytics and Artificial Intelligence Services can also help your company progress towards the digital enterprise. Just use the contact button on the right to set up an appointment.

Related Content