Služby inžinierskych činností a integrácie

Beispielbild

Rýchla digitalizácia podľa vašich potrieb

Vhodné infraštruktúry so správnym prepojením sú podľa projektu Priemysel 4.0 kľúčovými bodmi pri digitálnej transformácii podniku. Presne na to sme vyvinuli naše služby inžinierskych činností a integrácie: naši servisní experti nielenže zabezpečujú prepojenie prevádzka – edge – cloud ale taktiež integrujú do vášho systému nový softvér, virtuálne stroje a digitálne dvojčatá. To môže napokon redukovať dobu uvedenia nových strojov do prevádzky až o 60%.

Nájdite svojho kontaktného partnera

Kontaktujte nás

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Služby inžinierskych činností a integrácie

Digitalizujeme vašu výrobu – krok za krokom

Naši servisní experti vytvoria vhodné prepojenia komponentov a systémov vašich zariadení a v prípade potreby ich virtualizujú.
Benefits

Your benefits at a glance

Our Engineering and Integration Services help you to sustainably boost your productivity.
References

Engineering and Integration Services in practice

Find out how our Engineering and Integration Services generate added value for your company in practical applications. The following references serve as examples:

Contact

Your contact for personal support

If you’re interested in individual offer for our Engineering and Integration Services, contact us using the button on the right. All we need is a few details about your project to quickly find the right contact for you.

Related Content