Prevádzkové služby a opravy na udržateľnú výkonnosť zariadení

Field and Maintenance Services Key Visual

Efektívne a ekonomické stratégie údržby počas celej doby životnosti produktu.  

Pre vás ako prevádzkovateľa priemyselných zariadení má najvyššiu prioritu maximálna produktivita vašich systémov. Pravidelná údržba strojov a zariadení kvalifikovanými servisnými expertami vám pomáha dlhodobo zabezpečiť vysoký výkon zariadenia.  

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Optimalizovať údržbu

Nájsť optimálnu stratégiu údržby pre vaše potreby

Vypracujte spolu s našimi servisnými expertami efektívnu, hospodárnu a vašim požiadavkám prispôsobenú stratégiu údržby. Od odborného uvedenia do prevádzky cez pravidelnú údržbu až po rýchlu podporu v prípade nebezpečenstva.
Benefits

Your benefits at a glance

Thanks to Field and Maintenance Services from Siemens for automation and drive systems, as well as machine tools and production machines, you can optimize the availability and service life of your plant.
References

Field and Maintenance Services in practice

Many companies around the world benefit from our Field and Maintenance Services, as the following customer references show.

Find your service expert

    

Related Content