Servisné zmluvy na celú dobu životnosti

Key Visual Concluding an agreement

Pre vaše uspokojenie sa spoľahnite na naše komplexné  servisné balíky

Naše servisné zmluvy sú spoľahlivým partnerom na vašej strane, keď potrebujete rýchlu a efektívnu podporu. Pozostávajú z individuálne konfigurovateľných a vašim potrebám zodpovedajúcim servisných prvkom a pomáhajú vám nielen zvyšovať ekonomickú efektívnosť údržby, optimalizácie a modernizácie, ale aj redukovať opotrebovanie a tým súčasne predĺžiť dobu životnosti vášho zariadenia. To je možné realizovať tak lokálne ako aj prostredníctvom diaľkového servisu. A vy sa môžete koncentrovať na to najdôležitejšie – vašu hlavnú podnikateľskú činnosť.

Nájdite svojho kontaktného partnera

Kontaktujte nás

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Zákaznícky špecifické servisné balíky na zlepšenie celkového obchodného výsledku

Zvoľte si servisnú zmluvu, ktorá spĺňa vaše požiadavky

Rôzne servisné výkony pre definované skupiny systémov a produktov automatizačnej techniky a pohonov sú navzájom optimálne prispôsobené, aby sa tak dosiahla lepšia ochrana investícií a optimalizovaná pohotovosť strojov a zariadení. Služby zahrnuté v servisnej zmluve možno hocikedy prispôsobiť a použiť navzájom nezávisle. Určité flexibilné voľby umožňujú okrem toho napríklad definovanie rozšírených časových období servisu.
Benefits

Your benefits at a glance

Our Service Contracts are as individual as your requirements. No matter if you would like priority treatment via our service hotline or outsource all of your maintenance activities: with our individually-tailored Service Contracts, you can focus on your core business.
References

Service Contracts in practice

Discover how our Service Contracts generate added value for your company in practical applications. The following references can be examples:

Contact

Your contact for personal support

Immediately increase the availability of your plant with individually configurable service packages tailored to your needs. Use our contacts database to find your personal contact who’ll be happy to help, quickly and easily.