Automatizácia prevádzky budov

Building automation and control

Bez ohľadu na veľkosť budovy, jej účel alebo použitie: Naše komplexné portfólio automatizácie budov a riadiacich systémov nám umožňuje dokonale prispôsobiť riešenie automatizácie a riadenia individuálnym potrebám každého projektu. Otvorenosť a flexibilita sú základom všetkých našich systémov. Výsledkom je, že otvorené komunikačné protokoly umožňujú ich jednoduchú integráciu s inými systémami a možnosť ich neskoršej modernizácie. Kombinácia elektrických a klimatizačných systémov v komplexnom, multidisciplinárnom prístupe a navrhovaní spoľahlivosti -takto sa dokonalé miesta stávajú skutočnosťou.

Trends & topics

Trends & topics

References

References