Desigo – vysoko moderný riadiaci systém budov

One system for all requirements of an intelligent building

Jeden systém pre všetky požiadavky inteligentnej budovy

Budovy....miesta v ktorých žijeme a pracujeme a trávime prevažnú časť nášho života. V čoraz viac digitalizovanom svete sa musia budovy prispôsobiť rýchlym zmenám techniky a očakávaní. Riadiaci systém budov Desigo spoločnosti Siemens ponúka množstvo flexibilných alternatív. Vychádza z osvedčenej patentovanej techniky a je podporovaný miliónmi vlastníkov a užívateľov budov na celom svete. Desigo vytvára zdravé a produktívne prostredie a svojimi jedinečnými prístupmi definuje nové štandardy v oblasti efektívnosti budov. Nezávisle od toho, kde použijete systém Desigo – na manažment zariadení, miestností alebo budov – všade tam vytvoríte perfektné miesta.  

Potrebujete ďalšie informácie?

Kontaktujte nás

Desigo Control Point

Desigo Control Point – The embedded building management station

Desigo Control Point is a complete building management station designed to simplify operation and monitoring of heating, ventilation, air conditioning, lighting and shading in small or medium-sized buildings.

Desigo – iba jeden systém pre všetky požiadavky budovy

Flexibilná rozšíriteľnosť a otvorená architektúra systému zabezpečujú kompatibilitu s budúcim vývojom

Životný štýl a pracovné návyky ľudí sa priebežne menia – a tým aj ich požiadavky. Príslušne sa musí prispôsobiť aj dizajn budovy. Tieto meniace sa požiadavky môže v plnom rozsahu splniť iba maximálne flexibilný a funkčne a rozsahom prispôsobiteľný riadiaci systém prevádzky budovy. Jedinečné otvorené a modulárne riešenie systému Desigo pokrýva všetky tieto požiadavky a zabezpečuje väčšiu produktivitu, zdravie, spokojnosť a bezpečnosť užívateľov budovy.
Benefity pre zákazníkov

Zistite, aké benefity pre vás poskytuje Desigo

Desigo, najkomplexnejší riadiaci systém prevádzky budov na trhu sa priebežne vyvíja. Jedna jediná intuitívna platforma ovláda, reguluje a optimalizuje všetky profesie budove: vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, osvetlenie, tienenie, manažment spotreby energie ako aj systémy požiarnej ochrany a bezpečnostné systémy, vrátane kontroly prístupu, videomonitorovania a hlásenia vlámania.
References

Desigo in real-life installations

Download and support

Further information

Quick and easy access to further information for reviewing or downloading

Global customer support

Siemens Building Technologies

Gubelstrasse 22

6300 Zug

Switzerland