Gamma KNX

Gamma KNX

Riešenie pre automatizáciu moderných budov

Kontakty - Gamma KNX

Ing. Patrik Brieška

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 911 932 367

email: patrik.brieska@siemens.com

Slovenská republika

Kontakty - Technológie budov

Gamma KNX pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie

 • GAMMA portfólio je založené na celosvetovom komunikačnom štandarde KNX, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre riešenie automatizácie domov a budov. KNX je schválený ako medzinárodný (IOS/IEC 14543) aj ako európsky (EN 50090) štandard a je tak zaručená kompatibilita medzi certifikovanými výrobkami rôznych výrobcov
 • Spoločnosť Siemens dodáva svojim partnerom po celom svete široké portfólio KNX prvkov, vďaka ktorým je možné vytvárať vhodné riešenia pre energeticky efektívne, komfortné a bezpečné budovy. Systémy KNX pre automatizáciu technológii vykurovania, vetrania, chladenia, osvetlenia alebo tienenia sú tým správnym riešením, ako reagovať na trend znižovania vplyvu neobnoviteľných energetických zdrojov na celkovú energetickú bilanciu budovy. Individuálne regulácie jednotlivých miestností a ich previazanosť na systémy merania a regulácie primárnych zdrojov tepla, chladu a vzduchotechnických jednotiek sú dnes neodmysliteľnou súčasťou

Gamma KNX pre zdravé a atraktívne vnútorné prostredie

 • Budovy s automatizovanými systémami vykurovania, vetrania, chladenia, osvetlenia a tienenia sú nie len energeticky menej náročné ale vďaka inteligentným väzbám medzi jednotlivými technológiami sa tiež vyznačujú zdravším a príjemnejším prostredím pre svojich užívateľov. A práve zdravé, bezpečné a atraktívne prostredie môže byť jedným zo zásadných argumentov pre získanie a udržanie si zamestnancov. Vhodné osvetlenie a dobrá kvalita vnútorného ovzdušia navyše podporujú ich produktivitu a kvalitu, tie hodnoty, ktoré sú pre každého zamestnávateľa zásadné.
 • Zdravé vnútorné prostredie však nie je dôležité len v kancelárskych budovách. Má tiež zásadný vplyv na aktivitu a sústredenosť detí a študentov v škôlkach, školách a na univerzitách.
 • Navrhnúť technické zariadenia budov tak, aby do vnútorných priestorov budov privádzali dostatočné množstvo čerstvého vzduchu je zásadné pre všetkých. Izbové prístroje Gamma KNX môžu poskytnúť potrebné údaje o koncentrácii CO2 v každej miestnosti a prispievať tak k najefektívnejšiemu možnému spôsobu regulácie. 

Ovládané technológie

V akých aplikáciách môžete platformu KNX využiť?

Gamma KNX je určená prakticky pre všetky typy budov a vďaka modulárnemu konceptu poskytuje vhodné riešenie od menších projektov s jednou riadiacou technológiou až po veľké budovy s komplexným systémom automatizácie.

Nástenné priestorové zariadenia a regulačné rady QMX3

 • Rad priestorových prístrojov QMX3 ponúka vďaka svojím celkom siedmym rôznym vyhotoveniam obrovskú flexibilitu pre rôzne spôsoby využitia. QMX3 je možné použiť pre meranie (priestorovej teploty, relatívnej vlhkosti, koncentrácie CO2), ovládanie (HVAC, osvetlenia, žalúzii, scén) alebo priamo pre reguláciu všetkých troch meraných veličín, pričom pri teplote ide o vysoko presnú PID reguláciu. QMX3 sú určené pre nástennú montáži, ktorá je vďaka montážnej doske veľmi jednoduchá a rýchla. Prístroje sú napájané zo zbernice KNX a to v štandardnom S-Móde ako aj v KNX PL-Link móde pri integrácii do Desigo Room Automation.
 • QMX3 sú k dispozícii v bielom a čiernom elegantnom vyhotovení, ktoré sa uplatní v interiéroch v komerčnom aj rezidenčnom sektore
 • Segmentovaný displej po stranách doplnený o osem kapacitných tlačidiel slúži na ovládanie širokej škály aplikácii pre vetranie, chladenie alebo ich kombináciu. Okrem meraných hodnôt môže taktiež zobrazovať vonkajšiu teplotu, žiadanú priestorovú teplotu, prevádzkový režim miestnosti, aktuálny výkon ventilátora alebo prítomnosť užívateľov. Žiadanú hodnotu priestorovej teploty, prevádzkový režim miestnosti a rýchlosť chodu ventilátora je možné pomocou postranných tlačidiel užívateľsky meniť (rovnako môžu byť tieto voľby skryté).
 • Vyhotovenie so štyrmi pármi tlačidiel v spodnej polovici zariadenia je určené pre ovládanie osvetlenia, žalúzii/roliet, scén alebo iných spotrebičov, pričom kapacitné tlačidlá môžu fungovať v pároch alebo samostatne. Pre jednoduchú orientáciu je možné pre každé zariadenie pripraviť etiketu s popisom ovládaných zariadení.

Priestorové prístroje a regulátory radu AQR s montážou do krabice

 • Priestorové prístroje AQR sú určené pre montáž do elektroinštalačnej krabice a sú kompatibilné s dizajnovými radmi rámčekov Delta line, Delta miro a ďalšími. Zariadenia AQR sa okrem rámčekov skladajú zo základového a zásuvného modulu, pričom kombinácia týchto dvoch modulov určuje, aké veličine je možné merať (priestorová teplota, relatívna vlhkosť, koncentrácia CO2) a prípadne aj regulovať. V režime regulácie teploty sa jedná o vysoko presný PID algoritmus. Prístroje sú napájané zo zbernice KNX a to v štandardnom S-Móde ako aj v KNX PL-Link móde pri integrácii do Desigo Room Automation.
 • V rovnakom dizajnovom vyhotovení je k dispozícii tiež prístroj/regulátor UP 227 s displejom a integrovanou zbernicovou spojkou. Segmentovaný displej je určený pre reguláciu vykurovania/chladenia, ďalších 10 funkcií (napr. pre osvetlenie, žalúzie alebo scény), zobrazovanie alternatívnych správ alebo správ časových týždenných programov.  

Nástenné priestorové regulátory radu RDG

 • RDG sú regulátory priestorovej teploty (typ RDG165KN taktiež aj relatívnej vlhkosti) vybavené okrem displeja všetkými potrebnými vstupmi a výstupmi. Vo veľa prípadoch sa tak jedná o cenovo veľmi efektívne riešenie. Regulátory RDG disponujú už predpripravenými aplikáciami pre reguláciu dvoj alebo štvor rúrkových fan coilov, prípadne kombináciu s radiátorom, podlahovým vykurovaním, elektrickým ohrevom a podobne. Rovnako tak je z displeja možné manuálne alebo automaticky riadiť otáčky ventilátora.
 • Veľmi obľúbené je využitie v aplikáciách pre reguláciu chladiacich/vykurovacích stropov so šesťcestným regulačným guľovým kohútom ovládaným servopohonom pomocou signálu 0-10 V (GDB161.9E), signálu 2-10 V alebo prostredníctvom KNX zbernice (GDB111.9E/KN).
 • Ďalšou využívanou aplikáciou je regulácia chladiacich/vykurovacích stropov tlakovo nezávislým ventilom a šesťcestným guľovým kohútom určeným na prepínanie režimu vykurovanie/chladenie. Tento spôsob sa využíva v systémoch so štvor rúrkovým rozvodom a dvoj rúrkovým sálovým stropom, pričom výhodou je možnosť obmedzenia prietoku ohrievanej vody tlakovo nezávislým ventilom v režime vykurovania tak, aby bolo zamedzené hydraulickým problémom spôsobeným potrebnými rozdielnymi prietokmi v režimoch vykurovania a chladenia.   

Priestorové regulátory radu RDF s montážou do krabice

 • Regulátory RDF sú podobne ako regulátory RDG vybavené displejom so všetkými potrebnými vstupmi a výstupmi. Sú však určené na montáž do elektroinštalačnej krabice.
 • RDF regulátory sú určené k regulácii dvoj a štvortrúbkových fan coilov a ovládanie otáčok ich ventilátorov 

Tlačidlové regulátory radu i-systém (Delta line) a Delta style

Zariadenia i-systém s rámčekmi Delta line

 • Tlačidlá radu i-systém sú kompatibilné s rámčekmi Delta line a Delta miro a sú k dispozícii v dvoj, štvor a šesť tlačidlovom vyhotovení. K dispozícii titánovo biele alebo hliníkové farebné vyhotovenie.
 • Tlačidlá je možné využívať v páre alebo samostatne pre široký okruh funkcií pri riadení osvetlenia, žalúzii/roliet a ďalších spotrebičov. Tlačidlá rozlišujú krátke/dlhé stlačenie, disponujú funkciami pre jedno aj dvoj tlačidlové stmievanie, jedno aj dvoj tlačidlové riadenie žalúzii/roliet a ukladanie a vyvolanie scén
 • Pri pripojení tlačidiel i-systém na zbernicu je potrebné použiť zbernicovú spojku UP 117 alebo akčný člen s rozhraním BTI

Zariadenia a rámčeky Delta style 

 • Tlačidlá radu Delta style sú kompatibilné s rámčekmi Delta style a sú k dispozícii v dvoj, štvor a osem tlačidlovom  vyhotovení umožňujúcom minimalizovať potrebný počet samostatných nástenných regulátorov. Je možné využiť titánovo biele alebo platinové farebné vyhotovenie.
 • Rovnako ako pri zariadeniach i-systém je možné pri zariadeniach Delta style tlačidlá konfigurovať v pároch alebo samostatne a sú podporované rovnakými funkciami. Obidve rady tlačidlových regulátorov sú vybavené nastaviteľnými orientačnými LED diódami.
 • Pri pripojení tlačidiel i-systém na zbernicu je potrebné použiť zbernicovú spojku UP 117 alebo akčný člen s rozhraním BTI.

Nová generácia akčných členov na DIN lištu

Spoločnosť Siemens uvádza na trh novú generáciu Gamma KNX zariadení určených k inštalácii na DIN lištu. Medzi zariadenia novej generácie patria prepínací, prepínací s meraním prúdu, stmievací a žalúziový/roletový akčný člen. Všetky tieto zariadenia sa vyznačujú harmonizovaným vyhotovením ako samotného hardwaru tak aj aplikačného programu, ktorý ponúka bezkonkurenčnú funkcionalitu.

Prepínacie akčné členy novej generácie

 • Nová generácia prepínacích akčných členov N 53.. vo vyhotovení na DIN lištu ponúka deväť prístrojov. Štyri, osem aj dvanásť kanálové vyhotoveniach je k dispozícii so 6 A, 10 A a 16/20 A kontaktmi pre prepínanie kapacitných, induktívnych a odporových záťaží, pričom sú zariadenia prispôsobené pre prepínanie záťaže s vysokými prepínacími prúdmi. Takto široké portfólio poskytuje obrovskú flexibilitu pre každú aplikáciu automatizácie budov.
 • Prepínací akčný člen N 535D51 navyše umožňuje monitorovanie prúdového zaťaženia na jednotlivých kanáloch, vrátane možnosti vyvolania alarmu pri podkročení spodného limitu alebo prekročení horného limitu. Vďaka týmto funkciám je možné proaktívne monitorovať poruchy pripojených spotrebičov, prerušenie obvodu alebo poškodenie kontaktov.
 • Spoločne s ďalšími diagnostickými funkciami, ako je počítanie spínacích cyklov a prevádzkových hodín, poskytujú akčné členy správcovi budovy veľmi cenné komplexné informácie. Vďaka nim je možné zaistiť bezpečný chod budovy bez zbytočných výpadkov služieb. 

Univerzálne stmievače novej generácie

 • Univerzálny stmievač N 544 umožňuje reguláciu intenzity širokého spektra svetelných zdrojov typu LED a RLC, pričom typ pripojenej záťaže zisťuje automaticky a umožňuje fázové riadenia pri plynulom rozsviecovaní/stmievaní. Minimálna vyžadovaná záťaž je 1 W.
 • Štyri kanály môžu pracovať nezávisle, každý s max. záťažou 300 VA alebo môžu byť združené do skupiny po dvoch (až 500 VA), troch (až 750 VA) alebo štyroch (až 1000 VA).
 • Ďalšou skvelou vlastnosťou stmievača N 554 je užívateľsky deficitná krivka stmievania LED svetelných zdrojov. Voľbou parametrov stmievača tak možno reagovať na rozdielne správanie LED zdrojov rôznych výrobcov. Vďaka vhodne zvoleným parametrom je možné zabrániť blikaniu pri nízkych intenzitách svietenia. Je možné nastaviť strmosť krivky pre strednú a vysokú intenzitu. 
 1. Lokálne riadenie nástenných priestorových zariadení radu QMX3 alebo tlačidlových ovládačov radu i-systém (Delta line) alebo Delta style
 2. Univerzálny stmievací akčný člen N 554D31 pre reguláciu intenzity až štyroch nezávislých svetelných okruhov (s možnosťou ich združenia pre stmievanie väčších záťaží napr. dizajnových lustrov apod.)

Brány KNX / DALI

 • Moderné osvetľovacie systémy sú efektívne regulované prostredníctvom obojstranného komunikačného rozhrania DALI, ktoré bolo vyvinuté za účelom nahradenia skôr používaných predradníkov riadených analógovým signálom 0-10 V. Kombinácia komunikačných štandardov KNX a DALI je ideálnym riešením pre automatizáciu komerčných a iných typov budov.
 • Gamma portfólio ponúka tri KNX/DALI brány, ktoré fungujú ako DALI mastery a umožňujú pripojenie jedného alebo dvoch DALI línii. Brány podporujú nie len funkcie zasielania príkazov pre zapnutie, stmievanie alebo vypnutie smerom k predradníkom ,ale tiež z predradníka  získavajú informácie o ich aktuálnom stave alebo poškodených svetelných zdrojoch. Podporované sú tiež definované DALI tlačidlá alebo detektory.
 • Brány sa podľa typu vyznačujú širokým spektrom funkcií vrátane riadenia núdzového osvetlenia, regulácie konštantnej úrovne osvetlenia, časových funkcií alebo možnosti nahradzovania poškodených predradníkov novými bez potreby softvérového zásahu.

Žalúziové akčné členy novej generácie a meteorologické stanice

 • Akčné členy novej generácie N 543 sú určené pre reguláciu pohonov žalúzii, roliet, markíz alebo strešných okien s napájacím napätím AC 230 V. Tieto akčné členy sú vhodné rovnako pre jednoduché úlohy, kde sú žalúzie riadené lokálnym tlačidlom alebo sú vyťahované/sťahované prostredníctvom centrálneho povelu ako aj pre pokročilé aplikácie automatického polohovania v závislosti na aktuálnej polohe slnka na oblohe, čo je veľmi efektívny spôsob, ako zabrániť prehrievaniu interiéru a znížiť tak náklady na strojové chladenie.
 • Kľúčovou vlastnosťou je automatické zisťovanie koncových polôh, ktorá veľmi uľahčuje proces uvádzania do prevádzky. Akčný člen N 543 zisťuje koncové polohy automaticky, vďaka integrovanej elektronike s meraním napätia. Koncové polohy sú tak neustále kalibrované, čo výrazne prispieva k presnosti polohovania.

Úlohy automatickej regulácie sú možné vďaka funkčným väzbám medzi akčnými členmi a meteorologickými stanicami AP 257, ktoré dokážu merať vonkajšiu teplotu, jas na troch svetových stranách a rýchlosť vetra. Verzia AP 257/61 navyše poskytuje informácie o daždi a GPS súradniciach a je tak veľmi flexibilná pri práci s alarmom vetra, dažďa alebo mrazu. Medzi tieto úlohy patrí napríklad blokovanie chodu pohonov v prípade údržby alebo umývania okien. 

Maximálne využívanie rozptýleného denného svetla bez oslnenia priamymi slnečnými lúčmi je dosiahnuté vhodnou polohou lamiel žalúzii na základe aktuálnej polohy slnka. Lamely sú nastavené tak, aby odrážali maximum priamych slnečných lúčov a nedochádzalo tak k prehrievaniu interiéru. Zároveň je však zachovaný kontakt s exteriérom, čo pôsobí veľmi priaznivo na ľudskú psychiku.

Kombinované stropné detektory a senzory intenzity osvetlenia

 • Automatická regulácia konštantnej úrovne intenzity osvetlenia na pracovisku je jedným z energeticky efektívnych riešení s presahom do EN 15232 alebo systému hodnotení budov typu LEED a BREEAM. Kombinované stropné detektory pohybu/prítomnosti s integrovaným regulátorom intenzity osvetlenia dokážu nielen prepínať osvetlenie na základe pohybu osôb, ale tiež regulovať až päť skupín svetelných okruhov prostredníctvom jedného stropného senzoru.
 • Maximálnym využívaním prirodzeného vonkajšieho osvetlenia a reguláciou výkonu umelého osvetlenia je možné dosiahnuť energeticky najefektívnejší spôsob regulácie. Rozptýlené prirodzené vonkajšie osvetlenie má navyše pozitívny vplyv na ľudskú psychiku.
 • Kombinované detektory a senzory môžu byť využívané rovnako pri úlohách regulácie tienenia ako aj HVAC, kedy môže byť počas pracovnej doby prepínané medzi komfortným a štandardným režimom pre vykurovanie, vetranie a chladenie na základe prítomnosti.
 • Vo všeobecnosti sú teda tieto kombinované stropné detektory prítomnosti a senzory intenzity osvetlenia jedným zo základných prvkov modernej automatizovanej budovy.

Systémové prvky KNX

 • Súčasťou portfólia Gamma KNX sú všetky ponúkané systémové prvky ako napájacie zdroje (so zaťažením na zbernici KNX 160, 320 alebo 640 mA), oblastné/líniové spojky (s možnosťou použitia aj vo funkcií repeateru), KNX/IP routre (pre komunikáciu medzi líniami a pre vzdialený prístup), KNX/IP rozhranie (pre vzdialený prístup) alebo KNX/BACnet brána.
 • Siemens tiež predstavuje nové IP routre a IP rozhrania v štandarde KNX IP Secure, ktoré zvyšujú bezpečnosť dátovej komunikácie a spĺňajú tak bezpečnostné požiadavky na systémy v budovách.
 • KNX IP Secure zariadenia chránia proti neoprávnenému prístupu k periférnym zariadeniam KNX. Vďaka KNX IP Secure sú dátové telegramy prenášané šifrovane (podľa normy ISO 18033-3, šifrovanie AES 128 CCM). Ku KNX inštaláciám majú tak prístup iba autorizované osoby. V prípade využívania KNX IP Secure rozhrania je zabezpečená komunikácia medzi KNX líniou a počítačom s ETS. KNX IP Secure router zabezpečuje taktiež komunikáciu medzi jednotlivými líniami.
 • Automatizácia medzi ETS a periférnymi KNX zariadeniami je zaistená vďaka QR kódu, ktorý je pre každé zariadenie dodávaný na odnímateľnom štítku. Import QR kódu je možný prostredníctvom skeneru alebo priamo kamerou počítača. 

Vzdialený a centrálny dohľad

 • Platforma KNX je vďaka svojej otvorenej a štandardizovanej komunikácii využívaná ako základná inštalačná zbernica pre pripojovanie periférnych zariadení v niekoľkých Siemens riešeniach vhodných pre rôzne typy aplikácii.
 • Pre projekty rodinných a bytových domov je KNX súčasťou riešenia SiHome, v ktorom práve riadiaca jednotka SiHome zaisťuje centrálny a vzdialený monitoring celej KNX inštalácie. SiHome je určený pre automatizáciu vykurovania, chladenia, vetrania, osvetlenia, tienenia, pre riadenie FV elektrární, nabíjanie elektromobilov, integráciu dverových hlásení, kamerových systémov alebo elektronické zabezpečovanie signalizácie.
 • Pre komerčné a občianské stavby je KNX súčasťou riešenia Desigo Room Automation – najvyššieho radu automatizačných staníc pre reguláciu jednotlivých miestností. Predpripravené aplikácie pre reguláciu vykurovania, chladenia, vetrania, osvetlenia a tienenia prinášajú najvyššiu mieru užívateľského komfortu pri zachovaní maximálnej energetickej efektivite prevádzky.