Vzduhová manipulačná jednotka Climatix

Climatix solutions for air handling units

Posilnite svoje podnikanie digitálne

Predstavte si, že odomknete plný potenciál digitalizácie vo vzťahu k vašim jednotkám na manipuláciu so vzduchom (AHU). Čo keby ste mohli zabezpečiť nákladovú efektívnosť, efektívnu inštaláciu a vysoký výkon? So spoločnosťou Siemens sa predstava mení na skutočnosť. Začneme tým, že pochopíme Vaše výzvy a vízie. Preto prispôsobujeme naše produkty, nástroje a služby tak, aby uspokojili Vaše potreby. Máte tiež prístup k nášmu kompletnému, širokému portfóliu OEM od ovládacích prvkov, ventilových a tlmiacich pohonov až po senzory. Uisťujeme vás: pokryli sme pre vás všetky požadované oblasti.

Hlavné body

Dizajn a výroba

Znížte svoje úsilie v oblasti dizajnu a výroby

Cenová efektivita vďaka prepojeniu dizajnu a výroby. Climatix regulátory sú najlepšou voľbou vďaka jednoduchému pripojeniu a tomu, že sú škálovateľné na ľubovoľnú veľkosť aplikácie. Okrem toho, úspory nákladov na materiál a prácu až 35% a 40% možno dosiahnuť vďaka jednoduchším konceptom zapojenia so senzormi a regulátormi s Modbus komunikáciou.

Climatix C600

Regulátor Climatix C600 ponúka vysoký stupeň škálovateľnosti, ako aj možnosti pripojenia ku cloudu pre vzdialený prístup. Využite naše 20-ročné odborné aplikačné znalosti výberom vopred otestovanej aplikácie alebo naprogramovaním vašej vlastnej aplikácie s podporou jedného z našich celosvetových centier kompetencií.

Air handling unit topology

ŠIROKÁ ŠKÁLA MODBUS ZARIADENÍ

Riešenie Siemens AHU je kompatibilné s Modbus komunikáciou, čo znižuje množstvo potrebných káblov. Úspory nákladov na materiál a prácu môžu dosiahnuť sú až  35% a 40%.

Discover our HVAC field devices

Odborné znalosti spoločnosti Siemens v oblasti HVAC viac ako 20 rokov

V spoločnosti Siemens sme už viac ako 20 rokov odborníkmi na technológie HVAC. Táto odbornosť sa premieta do veľmi silného know-how a podpory pre našich zákazníkov na celom svete. Skutočne sa môžete spoľahnúť na podporu našich siedmich kompetenčných centier. Naši miestni odborníci ponúkajú podporu vo vašom jazyku, majú  špeciálne znalosti o trhu vo vašej krajine a využívajú našu celosvetovú sieť.

Inštalácia

Menej odbornej prípravy a nižšie náklady

Climatix smartHMI zjednodušuje a znižuje potrebu školení inštalatérov až o 50% vďaka sprievodcovi, ktorý poskytuje podrobné pokyny. To sa premieta priamo do nižších nákladov na vzdelávanie. Cestovné náklady je možné znížiť aj vďaka vzdialenému prístupu a podpore.

Veľa výhod rovnako pre OEMs 

Naša Climatix smartHMI ponúka dokonalé rozhranie pre každého užívateľa (inštalatérov, manažérov zariadení, servisných technikov atď.) na základe ich individuálnych požiadaviek. Hlavnou výhodou pre OEM je jednotný technický pracovný postup, ktorý obmedzí úsilie a náklady. Pokryli sme pre Vás všetko, od inštalácie so sprievodcom až po preventívnu údržbu.

Prevádzka a servis

Zabezpečiť vysokú kvalitu pri minimálnych servisných nákladoch

Správcovia zariadení a poskytovatelia služieb majú veľký úžitok z nášho systému Climatix IC. Táto cloudová ponuka umožňuje transparentnú prevádzku, optimálne plánovanie servisných aktivít a optimalizáciu výkonu zariadení. Napríklad, jednoduché vytvorenie riadiacého panelu a jeho prispôsobenie individuálnym potrebám. Hodnotenie dát v reálnom čase a historických dát môže viesť k lepšie informovanému rozhodovaniu, čo bude mať za následok vyšší výkon. Tieto dáta slúžia aj ako základ pre preventívnu a prediktívnu údržbu.
Remote monitoring and intelligent diagnostics with Climatix IC

Climatix IC

Climatix Cloud je riešenie pre vzdialené monitorovanie a inteligentnú diagnostiku, ktoré vám umožní zhromažďovať a vyhodnocovať vaše dáta efektívne pomocou popredných analytických nástrojov IoT. Otvára tiež dvere na spustenie nových obchodných modelov s integrovanými nástrojmi na podávanie a manažovanie správ o výkonnosti. Climatix IC  zvyšuje hodnotu produktu počas celého jeho životného cyklu tým, že umožňuje zrýchlený vývoj aplikácií, nahlasovanie výkonnosti pre koncových zákazníkov a podnikanie na vzdialených službách.

Learn more
Worldwide references

References

Find subsequently selected success stories from accomplished Climatix projects.

Extranet registration 

For further in depth information, please register on the OEM extranet to get access to our exclusive resources.

Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us

We look forward to talking with you.  

Customer support center:

Contact us