Automatizácia miestností v kocke

Room automation for OEMs

Riešenie VAV a automatizácia miestnosti pre OEMs

Budúcnosť automatizácie miestnosti je integrovaná, spojená s jej užívateľmi a udržateľná. Integrujú sa nové funkcie, ktoré poskytujú izbové riešenia, ktoré robia život obyvateľov budovy ešte komfortnejší a optimalizujú spotrebu energie. OEMs a ich užívatelia budú mať prospech  z tohto vývoja vďaka novej koncepcii spoločnosti Siemens, ktorá integruje automatizáciu miestnosti a variabilnú reguláciu hlasitosti vzduchu do jedného VAV boxu. Náš nový sortiment produktov pre OEMs zlučuje funkcie riadenia prietoku vzduchu s monitorovaním iných parametrov, ako sú teplota, vnútorná kvalita vzduchu, vlhkosť a prítomnosť jemných prachových častíc. Toto riešenie, špeciálne vyvinuté pre našich OM zákazníkov, umožňuje výrobcom integrovať systémy priamo v továrni s cieľom znížiť tak čas inštalácie a náklady zákazníkov.

Čo je v ňom pre vás a vašich zákazníkov?

Dizajn a výroba

Uspokojte požiadavky zákazníkov bez dodatočných nákladov

Začlenením našej kombinovanej aplikácie automatizácie VAV/miestnosti do svojich produktov majú OEMs obrovskú príležitosť splniť viac požiadaviek svojich zákazníkov. Dizajn je zjednodušený vďaka vysoko integrovanému riešeniu Siemens. Môžete ho využiť bez dodatočného technického úsilia alebo nákladov. Vyvinuli sme špecifické OEM nástroje, takže aplikácia môže byť hladko integrovaná do výrobnej linky a garantujeme efektívne sťahovanie a kalibráciu pre masovú výrobu.
Inštalácia a obstarávanie

Rýchlejšia inštalácia s minimálnym tréningom

Pokiaľ ide o inštaláciu, hlavnými obavami sú vždy čas a zložitosť. Inštalatéri dávajú prednosť riešeniam, ktoré môžu byť inštalované rýchlo a ktoré sú relatívne jednoduché pretože zvyšujú ich efektivitu. Aby sme reagovali na ich potreby, používame koncept plug and play, ktorý znižuje zložitosť na minimum. Vyvíjame tiež aplikácie na obstarávanie, ktoré zjednodušujú proces a znižujú potrebu školení.

Jednoduchá inštalácia s automatizačnými riešeniami plug and play 

V tradičnej aplikácii, inštalatér musí pripojiť VAV box k regulátoru miestnosti. Naše zariadenie kombinuje štandardný pohon s regulátorom miestnosti a tým odstraňuje potrebu elektroinštalačných prác medzi týmito dvoma produktami. S naším kombinovaným riešením nie sú ďalšia práce ani káble potrebné.

 

Na ďalšie zníženie elektroinštalačného materiálu a rizika chýb používame autobusovú komunikáciu medzi jednotkami miestnosti a senzormi atď., a používame BACnet  komunikácie so systémom riadenia budov. Regulátor je súčasťou portfólia automatizácie budov Siemens a môže byť ľahko integrovaný do siete.

Obstarávanie je jednoduché vďaka ABT Go

Proces obstarávania je jednoduchší, rýchlejší a efektívnejší s aplikáciou Siemens ABT Go. Jej moderné rozhranie vedie inštalatérov cez obstarávania a riešenie problémov, poskytuje im dokonalý prehľad o ich úlohách. Na konci inštalatéri môžu generovať správy pre svojich zákazníkov a posielať ich e-mailom. ABT Go je k dispozícii zdarma pre akékoľvek mobilné zariadenie. Inštalatéri môžu pripojiť aplikáciu k počítaču automatizácie/VAV riešení miestnosti pomocou portu USB alebo siete.

Jednoduchá rekonfigurácia a nákladovo efektívna údržba

Prispôsobte sa budúcim zmenám flexibilne a s ohľadom na rozpočet

Dnes sú budovy navrhnuté s flexibilným priestorom, ktorý je možné prispôsobiť potrebám nájomníkov. Napríklad, aktuálny nájomník môže chcieť použiť priestor ako jednu izbu zatiaľ čo budúci nájomník môže chcieť mať tri samostatné miestnosti. Zmene sa dá jednoduché prispôsobiť prekonfigurovaním riešenia automatizácie miestnosti/VAV – nevyžaduje sa ani opätovné úsilie pri uvádzaní do prevádzky, takže odpadajú dodatočné náklady. Riešenie plug and play sa tiež ľahko udržiava a jednotlivé zariadenia sa v prípade potreby môžu vymeniť.
Dokonalá rovnováha komfortu miestnosti a spotreby energie

Optimalizácia spotreby energie a pohodlia

Siemens DXR regulátor miestnosti v kombinácii s našou platformou Desigo môže ľahko splniť akékoľvek požiadavky koncového užívateľa. Desigo má užívateľsky prívetivý prístup k prevádzke miestnosti a ponúka mnoho funkcií, ktoré sa zameriavajú na potreby a priania obyvateľov miestnosti. Zahŕňa optimálne automatické riadenie v predvolenom nastavení, užívateľsky prívetivé jednotky so zobrazením hodnôt pre jednotlivé potreby a zelené tlačidlo listu pre reset systému jediným kliknutím.

Optimálna automatická prevádzka v predvolenom nastavení pre vyššiu energetickú účinnosť

Learn more about

Desigo Room Automation

Aktívne zapojenie užívateľov miestnosti

Regulácia DRX v miestnosti je kompatibilná s radom intuitívnych a užívateľsky prívetivých izbových jednotiek so zobrazením hodnôt pre individuálne potreby miestnosti. Zahŕňa sortiment od  jednoduchých jednotiek s teplotným snímačom a tlačidlom obsadenosti až po sofistikované jednotky s dotykovou obrazovkou, funkciou zeleného listu a režimu (napr. stretnutia, prezentácia, prestávka, neobsadené).

Automatizácia miestnosti pre OEMs

Spoznajte náš nový produkt: Regulátor miestnosti DXR1

Get your DXR1

Shop now

OpenAir Actuators

Pozrite sa aj na naše pohony OpenAir

Prispôsobiť naše pohony OpenAir VAV boxom je  rýchle a jednoduché, znižuje sa čas a námaha. Integrovaná spätná väzba polohy tlmičov zjednodušuje servis.

Downloads and Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us!

Do you have any questions? Please do not hesitate to get in touch with us.