Climatix pre chladiče a tepelné čerpadlá

Chiller and heat pump solutions

Široký výber riešení pre chladiace aplikácie

Regulátory Climatix sú navrhnuté pre širokú škálu aplikácii chladičov  (CH) a tepelných čerpadiel (HP). Osvedčené štandardné aplikácie a kompletnou knižnice funkcií HVAC minimalizujú úsilie OEMs pri poskytovaní riešení chladičov a tepelných čerpadiel na mieru.

Vaše benefity

Riešenia pre chladiče a tepelné čerpadlá

Knižnica chladičov a tepelných čerpadiel kombinuje výhody voľne programovateľných ovládacích prvkov a štandardných aplikácií na optimalizáciu vývoja aplikácií a programovania.

Účinnosť vďaka knižnici chladičov a tepelných čerpadiel

Knižnica CH/HP je produkt, ktorý bol vyvinutý tak, aby optimálne spĺňal požiadavky OEMs operačných systémov pôsobiacich v oblasti chladenia a klimatizácie. Umožňuje technikom aplikácii rýchlo a efektívne vyvíjať nové aplikácie a s minimálnym úsilím upravovať existujúce aplikácie. Knižnica CH/HP je založená na jasne definovanej softvérovej architektúre. Táto štruktúra určuje návrh aplikácii a môže byť prevedená do akéhokoľvek iného návrhu aplikácie. Ďalšou podstatnou súčasťou ponuky spoločnosti Siemens je knižnica funkcií. Je to rozsiahla zbierka funkčných blokov, ktoré môžu byť priamo použité pre aplikáciu. Okrem použitia štandardných funkcií, ako sú kompresorové funkcie alebo funkcie odmrazovania, môže užívateľ funkcie upraviť podľa svojich potrieb alebo dokonca rozvíjať na základe svojej vlastnej logiky. Ako východiskový bod pre nový projekt obsahuje knižnica CH/HP štandardnú šablónu. Môže byť použitá ako referenčná alebo priamo pre prvý projekt.

Ďalšie výhody používania knižnice chladičov a tepelných čerpadiel

  • Rozsiahly koncept knižnice: Široká škála osvedčených štandardných funkcií pre rýchly vývoj aplikácií.
  • Flexibilné a rozšíriteľné aplikácie: Aplikačná architektúra môže byť upravená a rozšírená podľa potrieb zákazníka zatiaľ čo je zachovaná celková koncepcia.
  • Použiteľnosť: Knižnica CH/HP obsahuje mnoho funkcií pre jednoduchý vývoj aplikácií, čím sa znižuje množstvo programovania v súvislosti so základnými operáciami.
  • Rozsiahle školenia a dokumentácia: Aplikační inžinieri sa môžu rýchlo naučiť používať knižnicu.
  • Rýchly prístup k trhu: Knižnica CH/HP ponúka výrazné zníženie času, pokiaľ ide o vývoj aplikačných projektov. Umožňuje rýchlejšie zavedenie inovácii na trh a súčasne realizovať viac projektov.
  • Transparentný vývoj: Vzhľadom na vysokú úroveň vývoja je možné zdroje na aplikačné projekty pružne naplánovať podľa dopytu.
  • Úspora nákladov: Rýchly vývoj v každej fáze aplikačného projektu (koncepcia, implementácia, testovanie a dokumentácia) poskytuje udržateľné úspory nákladov počas celého projektového cyklu.
Learn more about our chillers and heat pump offerings

Download brochure

Extranet registration 

For further in depth information register for the OEM extranet to get access to our exclusive resources.

Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us

We look forward to talking with you.  

Customer support center:

Contact us