Climatix Family of controller Key Visual

Climatix

Riešenie ovládania HVAC pre OEM

Riaďte svoje inovácie pomocou Climatixu

Digitalizácia nesmierne ovplyvňuje odvetvie HVAC, urýchľuje inovácie a poskytovanie služieb a vytvára nové oblasti odborných znalostí. Na druhej strane sa požiadavky a očakávania zákazníkov neustále menia. OEMs sa snažia úspešne prispôsobiť svoje podnikateľské modely a spôsoby práce tak, aby spĺňali tieto zmeny. Avšak, to je len začiatok. Očakávame, že priemysel bude pokračovať v pohybe a zmene spolu s neustále sa vyvíjajúcimi technológiami budov. Staré hranice sú stále rozmazanejšie a to najmä v oblasti služieb. OEMs majú jedinečnú príležitosť definovať a spravovať dáta generované ich zariadeniami, aby mohli vytvárať nové služby. Spoločnosť Siemens podporuje OEMs v tom, aby využili dnešné príležitosti s riadiacim riešením Climatix.

Riadiace riešenie pre OEMs

Na základe desaťročí skúsenosti spoločnosti Siemens s riadením je Climatix kompletným riešením, ktoré využíva najnovšie, najinovatívnejšie technológie na dosiahnutie nákladovo efektívneho a účinného riadenia zariadení HVAC. Komplexná škála regulátorov znamená, že OEMs môžu nájsť správne riešenie Climatix pre akýkoľvek typ aplikácie HVAC. Climatix regulátory sú flexibilné, digitálne a zamerané na zákazníkov. Sú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky potreby a požiadavky OEMs, ako aj ich zákazníkov. Zo všetkého najviac reagujú na dnešné trendy a umožňujú nekonečné príležitosti v oblasti služieb. Prečítajte si viac o našom riešení...
Flexiblné

Portfólio regulátorov

Tri flexibilné regulátory pokrývajú akúkoľvek aplikáciu HVAC

Find your application

Digitálne

Climatix IC and Climatix smartHMI

Rad Climatix control prináša kompletné digitálne riešenie. Všetky regulátory možno jednoducho pripojiť k našej cloudovej platforme Climatix IC. Okrem toho, naša digitalizovaná koncepcia HMI využíva najnovšie technológie na zjednodušenie inštalácie, obstarávania, prevádzky a údržby.

Climatix IC

Climatix IC je cloudové riešenie spoločnosti Siemens pre OEMs. Jeho otvorená platforma poskytuje OEMs skutočnú konkurenčnú výhodu pomocou najlepšieho využívania zhromažďovaných dát. Všetky regulátory Climatix možno ku cloudu jednoducho pripojiť.

Prečítajte si viac

Climatix IC

Riešenie Climatix smartHMI

Riešenie Climatix smartHMI umožňuje OEMs poskytnúť ideálne rozhranie pre každého užívateľa. Od telefónov, tabletov a počítačov až po vstavané HMI, všetky požiadavky používateľov môžu byť splnené v jednom strojárskom pracovnom postupe. Výsledkom je vyššia spokojnosť zákazníkov bez dodatočných nákladov.

Koncept Climatix smartHMI navyše ponúka mnoho ďalších výhod počas celého životného cyklu:

Zamerané na zákazníka

Siemens CoCs a nástroje

Climatix nástroje a centrá kompetencií zamerané na zákazníka

Centrá kompetencií (CoCs)

Centrá kompetencií Siemens poskytujú podporu po celom svete. Naša globálna sieť CoCs upevňuje naše znalosti a poskytuje podporu naším miestnym  tímom, ktoré ponúkajú miestnu podporu vo vašom jazyku a majú  špeciálne znalosti o trhu vo vašej krajine.

Spoločnosť Siemens poskytuje správne nástroje, od návrhu až po údržbu

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto nástrojoch, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Downloads and Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

Industry Mall

Online store for Siemens products