Climatix IC - Cloud solution for OEMs

Climatix IC 

Diaľkové monitorovanie a inteligentné diagnostické riešenie pre OEMs

Cloudové riešenie umožňujúce rozhodnutia založené na dátach

Digitálna transformácia je v plnom prúde a digitálne služby sú v odvetví HVAC dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, čím sa vytvárajú nové príležitosti a výzvy. Väčšina OEMs už vykonáva organizačné a technické zmeny. Cloudové riešenie spoločnosti Siemens Vás bude podporovať v tejto digitálnej transformácii a počas toho posilní Vaše podnikanie . Naša cloudová platforma Vám nielenže poskytuje prístup ku všetkým relevantným dátam generovaným Vaším zariadením, ale pomáha Vám tieto dáta aj analyzovať, aby ste prijímali informované rozhodnutia a optimalizovali tak výkonnosť Vášho zariadenia počas celého životného cyklu.

Cloudové riešenie Climatix

Climatix IC je vzdialené monitorovanie a inteligentné diagnostické riešenie, ktoré vám umožní zhromažďovať a vyhodnocovať Vaše dáta efektívne pomocou popredných analytických nástrojov IoT. Otvára tiež dvere na spustenie nových podnikateľských modelov s integrovanými predplatenými nástrojmi na riadenie a hlásenie správ o výkonnosti. Climatix IC tiež zvyšuje hodnotu počas celého životného cyklu produktu tým, že umožňuje zrýchlený vývoj aplikácií regulátora, hlásenie výkonnosti pre koncových zákazníkov a podnikanie na vzdialených službách. Naša politika otvoreného cloudu a dostupnosť priemyselného štandardu RESTful API umožňujú integráciu Vašich vlastných aplikácií do cloudu. Dáta uložené v cloude je možné exportovať aj do iných oblastí podnikania alebo mimo systém. Dáta, ktoré sú bezpečne uložené na okamžité alebo budúce použitie, slúžia ako základ pre prediktívne služby servisu.
S Climatix IC, môžete získať rozhodujúcu výhodu v riadení zariadení HVAC a stať sa lídrom v oblasti digitálnych služieb.

Aké sú výhody?

Zaregistrujte sa na Climatix IC – Vzdialené monitorovanie a inteligentné diagnostické riešenie pre OEMs

Máte záujem vyskúšať Climatix IC? Zaregistrujte sa teraz online!

Climatix IC pridáva hodnotu počas celého životného cyklu produktu

Hlavné body

Worldwide references

References

Please find below selected success stories from completed Climatix projects.
Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

Contact us

Get in touch with us

Do you have any questions regarding Climatix IC? Please do not hesitate to get in touch with us.