Diaľkové vykurovanie

Intelligent district heating

Riadiace technológie pre inteligentné diaľkové vykurovanie

Desaťročia skúseností a úzka spolupráca s renomovanými zákazníkmi v oblasti rozvodní diaľkového vykurovania robia zo spoločnosti Siemens jedného z popredných dodávateľov systémov riadenia diaľkového vykurovania. Na základe tohto know-how a spôsobilosti sme ďalej rozšírili naše systémy riadenia pridaním inovatívnych riešení. Od jednoduchých solárnych riadiacich systémov až po multifunkčné regulátory pre rozvodne diaľkového vykurovania ponúka spoločnosť Siemens osvedčené, rozšíriteľné systémy modulárneho dizajnu, ktoré spĺňajú takmer všetky požiadavky. Naša riadiaca technológia vám umožní realizovať Vaše nápady.

Informácie o aplikácii

Climatix – aplikácia diaľkového riadenia

Potreba ochrany klímy vedie k dlhodobým zmenám v odvetví energetiky. Politické rozhodnutia týkajúce sa energetického obratu sa už prijímajú ale pokiaľ ide o vykonávanie mnoho otázok je stále nezodpovedaných. Je zrejmé, že diaľkové vykurovanie bude zohrávať významnú úlohu v tomto priemyselnom odvetví. Z dnešného pohľadu musia byť investičné rozhodnutia, ktoré majú spoločnosti diaľkového vykurovania prijať za týchto podmienok, ekonomické a mali by sa naplánovať tak, aby zodpovedali budúcemu vývoju . Vytváranie sieti a inteligentné riadiace technológie sú kľúčové pri riešení týchto výziev, ktoré sa týkajú nás všetkých.
Každí hovorí o priemysle 4.0 a internete ako veci. Tu  to beží naživo. Toto presahuje takzvaný inteligentný domov. Jedná sa o inteligentné siete diaľkového vykurovania.
Nico Petrick, PEWO Energietechnik GmbH       

Optimálna aplikácia vďaka diaľkovému vykurovaniu Climatix

Energetická účinnosť

Energetická optimalizácia a riadenie - vďaka integrácii s pohľadom do budúcnosti a kontrole súvisiacej s dopytom. Vytváranie sieti a inteligentné riadiace technológie sú kľúčové pre priamočiare a rýchle plnenie budúcich požiadaviek s voľne programovateľnými regulátormi pre jednotlivé riešenia. Ochrana investícií vďaka lepšej dostupnosti zariadení a optimalizácii nákladov - systém diaľkového servisu, monitorovania, údržby a prispôsobiteľná modernizáciu zariadení. Komunikačná schopnosť orientovaná na budúcnosť, riadenie súvisiace s dopytom a automatická výmena informácií na distribúciu energie, nákladovo optimalizované ukladanie tepla a chladiacej energie.

 

Nový spôsob myslenia

Flexibilné koncepty, inovatívne produkty, funkcie spĺňajú požiadavky, dôležité informácie, všestrannosť - bezpečné investície vďaka spätnej kompatibilite. Vzhľadom na tento vývoj spoločnosť Siemens predstavila skupinu aplikácii diaľkového vykurovania Climatix DH, ktorá dopĺňa osvedčené portfólio produktov RVD. Inovatívne výrobky spĺňajú súčasné a budúce požiadavky. Climatix DH umožňuje implementovať nákladovo optimalizované riešenia a zároveň brať do úvahy budúce potreby, implementované vo forme testovaných a na mieru šitých riešení.

 

Komunikačná schopnosť

Individuálne, decentralizované získavanie dát na mieste pre budúcu optimalizáciu závodu, hodnotenie nákladov na energiu a fakturáciu plánovanej údržby. Pri vývoji regulátorov sa osobitný dôraz kládol na komunikačnú schopnosť zabezpečiť, aby boli splnené všetky požiadavky na vytváranie sietí. Týmto spôsobom je možné kedykoľvek uspokojiť informačné potreby zákazníkov, majiteľov budov a firmy využívajúce diaľkové vykurovanie. Môžete využiť komunikačnú sieť spoločnosti diaľkového vykurovania alebo externú spoločnosť a zároveň ju integrovať do systému riadenia budov. Climatix DH regulátory s ich modulárny dizajn ponúkajú všetky možnosti do budúcnosti, aj keď súčasné použitie ešte nevyžaduje komunikáciu.

 

Modernizácia

Modulárny dizajn, jednoduchá modernizácia podľa potreby pomocou osvedčených aktualizácií extra funkcií, bezpečné a priame prostredníctvom vzdialeného prístupu, rýchle, jednoduché a spoľahlivé - od návrhu až po údržbu. Rozsiahly výber snímačov a hydraulických systémov vyplývajúci z koncepcie funkčnej skupiny robia regulátory Climatix DH špeciálne vhodné pre projekty modernizácie alebo na použitie v existujúcich sieťach. To umožňuje spoločnosti diaľkového vykurovania pokračovať v postupnej stratégii na modernizáciu existujúcich sietí s pokročilou riadiacou a komunikačnou technológiou.

 

Ucelená ponuka

Kompletné riadenie - senzory a pohony pre trvalé riešenia. Optimálne výsledky možno dosiahnuť len vďaka dobre navrhnutým riešeniam. Siemens ponúka komplexné portfólio optimalizované podľa zariadenia. Ako popredný dodávateľ ventilov a pohonov pre stavebné systémy ponúkame jednoducho inštalovateľné a spoľahlivé komponenty. Presné charakteristiky ventilov podporujú výkon riadenia rozvodne diaľkového vykurovania.

Špeciálne funkcie pre väčšiu energetickú účinnosť

V súlade so zmluvnými podmienkami vratná teplota, objemový prietok alebo limit zaťaženia môžu byť bezpečne uložené v regulátore. Takisto je možné monitorovať a zaznamenávať tlak a teplotu v rozvodni diaľkového vykurovania. To umožňuje spoločnosti diaľkového vykurovania zabezpečiť bezpečnú prevádzku a odhaliť abnormálne zmeny v ranom štádiu. Týmto spôsobom možno zabrániť zvýšeným nákladom pre zákazníkov a nežiadúcim účinkom na sieť diaľkového vykurovania. Funkcie, ako je vytvrdzovanie podlahy v nových budovách a obmedzenie zvýšenia teploty aby sa zabránilo praskajúcemu zvuku, podporujú dodávateľa aj užívateľa tepla a zároveň zohľadňujú osobitné charakteristiky budovy. V prípade potreby je tiež možné potlačiť následky nižšej vonkajšej teploty počas noci. Keď je zariadenie vypnuté dlhšiu dobu, ventily a čerpadlá môžu byť aktivované na niekoľko minút, aby sa zabránilo zadretiu.  V prípade potreby sa môže automaticky udržiavať tlak vykurovacieho systému. Funkcia ECO sa môže použiť na zníženie počtu spínacích cyklov. S pomocou uvoľnenia a zamykania signálov môže byť dostupné množstvo energie optimálne distribuované v sieti. Signály na dodanie tepla od spotrebiteľov umožňujú optimálne využitie zdrojov tepla. Optimálne riadenie štart/stop poskytuje a znižuje teplo v ten pravý čas. V prípade potreby, regulátor uvažuje o vonkajších vplyvoch ako je slnečné žiarenie a veterný efekt. To zvyšuje pohodlie miestnosti a zvyšuje energetickú účinnosť. Vo vykurovacích sieťach, ktoré fungujú len v zime, predstavuje solárny ohrev teplej úžitkovej vody v lete efektívnu alternatívu, čím sa znižujú celkové prevádzkové náklady.

Extranet registration 

For further in depth information register for the OEM extranet to get access to our exclusive resources.

References

Worldwide references

Find subsequently selected success stories from accomplished Climatix projects.
Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us

We look forward to talking with you.  

Customer support center:

Contact us