Climatix riešenia rekuperácie tepla

Climatix solutions for heat recovery ventilation

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť znížením nákladov a zvýšením energetickej účinnosti

Získajte konkurenčnú výhodu začlenením našich riešení rekuperácie tepla (HRV) do vašich produktov. Znížite jednotkové náklady a zároveň poskytnete komfort,  konektivitu a energetickú účinnosť. Pracujeme s vami na previazanosti vhodných regulátorov, senzorov a pripojiteľných aplikácii, ktoré zákazníkom uľahčia konštruovanie, obstarávanie a prevádzku. Intuitívne rozhrania zamerané na používateľa zároveň pomáhajú znižovať chyby počas inštalácie a uvádzania do prevádzky.

Hlavné body

Dizajn a výroba

Znížte svoje náklady a zároveň dosiahnite čo najkonkurencieschopnejšie a energeticky najúčinnejšie HRV riešenie

Climatix S300 pre HRV riešenie pre budúcnosť s konfigurovateľnou, sofistikovanou a plne testovanou aplikáciou. Má veľmi malú stopu a všetky požadované vstupy/výstupy. Regulátor tiež ponúka cloudové pripojenie na zabezpečenie prístupu k prevádzkovým údajom a sledovanie stavu jednotky. Otvorenosť rozhrania API zabezpečuje rýchlu implementáciu požiadaviek zákazníkov.

Climatix S300

Regulátor S300 je špeciálne navrhnutý pre aplikácie na rekuperáciu tepla. Má optimalizovaný vstupno/výstupný mix: 10 vstupov a 8 výstupov. Je udržateľný s malou stopou a podporuje energetickú stratégiu EÚ 2020. Obsahuje konfigurovateľné, predkonštruované a plne testované aplikácie.

Prečo je  Climatix S300 správnym riešením pre vašu aplikáciu?

Sensors family from Siemens

Široká škála kompatibilných snímačov 

Siemens tiež ponúka širokú škálu snímačov, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou S300 a rekuperáciou tepla, ako sú tlakové snímače Modbus, s krytom a bez neho, snímače jemného prachu, inteligentné termostaty, izbové operačné jednotky a snímače kvality ovzdušia. Kompatibilita s našimi senzormi môže byť prediskutovaná na požiadanie. Kontaktujte nás, aby ste sa dozvedeli viac a pozrite si náš sortiment senzorov. 

Prečítajte si viac
Inštalácia a obstarávanie

Znížte úsilie v oblasti odbornej prípravy a zvýšte efektivitu inštalácie

Obstarávanie je jednoduché vďaka mobilnej aplikácii Siemens ABT Go. Aplikácia ponúka intuitívne obstarávanie a znižuje potrebu tréningu. Konfigurácia je jednoduchá a umožňuje prispôsobiť sa potrebám zákazníkov už od začiatku. ABT Go prichádza s mnohými výhodami a funkciami ako je rýchle obnovenie počiatočnej konfigurácie. Inštalácia je jednoduché vďaka plug and play funkcii. Technológia KNX PL-Link umožňuje automatické rozpoznávanie zariadení medzi regulátorom a izbovými jednotkami, ktoré urýchľujú a zjednodušujú proces.
ABT Go mobile app

Mobilná aplikácia Siemens ABT Go

Obstarávanie je jednoduché vďaka ABT Go :

 • Užívateľsky prívetivá: aplikácia obsahuje vstupno/výstupný test a funkčný test, ako aj obstarávacie správy
 • Pripojiteľná: pripojenie na sieť prostredníctvom nainštalovaného routru alebo vymeniteľného Wi-Fi adaptéra
 • Praktická: jednoduché zálohovanie parametrov a obnovenie v aplikácii ako aj aktualizácia softvéru a aplikácií dostupných na cloude

Plug and Play s KNX PL-Link

Inštalácia je jednoduchá vďaka Plug and Play with KNX PL-Link:

 • Pripojenie a automatické rozpoznanie regulátora k izbovej jednotky cez KNX PL-Link
 • Žiadne náklady na integráciu na mieste
 • Výrazne zjednodušenie procesu inštalácie a jednoduchých zmien alebo výmeny na poslednú chvíľu 
Prevádzka

Technológia HRV vedie k úspore energie a zároveň optimalizuje komfort

Naše riešenie ponúka široký výber rozhrania pre koncových užívateľov, čím zabezpečuje optimalizáciu ich komfortu. Prevádzka a monitorovanie sa zároveň zjednodušujú pomocou aplikácie, ktorá nepretržite zabezpečuje optimálnu spotrebu.

Prispôsobiteľné rozhrania, ktoré spĺňajú všetky požiadavky

Siemens ponúka rôzne typy rozhraní, aby zabezpečil spokojnosť zákazníkov:

 • Cloudová platforma s Climatix IC, kde zákazníci majú priamy prístup k svojim dátam v cloude. Užívatelia môžu sledovať, prevádzkovať, optimalizovať a predpovedať ich spotrebu.
 • Vďaka mobilnému prístupu prostredníctvom aplikácie môžu zákazníci obstarávať, monitorovať a prevádzkovať svoje zariadenie prostredníctvom telefónu alebo tabletu.
 • Ponúkame štýlové a elegantné izbové jednotky, ktoré umožňujú každodenné monitorovanie a prevádzku.
 • Naša skrinka HMI s dotykovou obrazovkou je konečným riešením pre vizuálnu a farebnú prevádzku.
Údržba a servis

Poskytovať optimálny a konzistentný výkon vďaka vzdialenej službe a transparentnosti

Šetrite náklady pomocou našich cloudových služieb na preventívnu údržbu. S Climatix IC, môžete spravovať svoje zariadenie na diaľku. To šetrí cestovné náklady a umožňuje mnoho vzdialených funkcií, ako je diaľkové monitorovanie pre včasné odhalenie chýb, vizualizácia trendov pre optimalizáciu spotreby, porovnávacie analýzy rôznych zariadení a sledovanie dát pre optimálne spracovanie záruky.

Ďalšie informácie o našich cloudových službách

Remote maintenance and service thanks to the cloud

Climatix IC

Preventívna údržba šetrí náklady:

 • Vďaka vzdialenému monitorovaniu môžete odhaliť a naplánovať požadované opatrenia
 • V prehliadači trendov, dostanete jasný prehľad o nadmernej energetickej spotreby, ktorá vám umožní plánovať optimálne opatrenia
 • Máte tiež prístup k prevádzkovým údajom v cloude, ktorý umožňuje porovnávaciu analýzu rôznych zariadení s cieľom odhaliť nezvyčajné správanie

Sledovanie údajov je kľúčové:

 • V cloude nájdete denník služieb, ktorý sleduje všetky zmeny vykonané v jednotke. To vytvára transparentnosť zmeny v predvolenom továrenskom nastavení a umožňuje optimálne spracovanie záruky v prípade problémov.
Viac o Climatix IC
Worldwide references

References

Find subsequently selected success stories from accomplished Climatix projects.

Extranet registration 

For further in depth information register for the OEM extranet to get access to our exclusive resources.

Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us

We look forward to talking with you.  

Customer support center:

Contact us