Regulátory pre tepelné čerpadlá

Controllers and control systems for residential up to commercial heat pumps

Inovatívne riadiace systémy pre bytové a ľahké komerčné tepelné čerpadlá

So správnymi riadiacimi komponentmi sa môže výrazne zvýšiť prevádzková efektívnosť tepelného čerpadla. Tým sa znížia zdroje potrebné na prevádzku. Na zabezpečenie efektívneho riadenia tepelných čerpadiel Vám ponúka spoločnosť Siemens  rozsiahlu škálu spoľahlivých a inovatívnych produktov. Siemens prináša riešenia pre efektívne riadenie tepelných čerpadiel, ako sú tepelné čerpadlá vzduch-voda, voda-voda alebo soľanka-voda. Všetky regulátory tepelných čerpadiel od spoločnosti Siemens navyše obsahujú zabudované solárne a/alebo FV funkcie. Elektronické regulátory a ventily, zodpovedajúce snímače a široký výber riadiacich a zobrazovacích jednotiek umožňujú ľahko kombinovať a vytvárať základné systémy, či už ide o rodinné domy alebo väčšie komplexnejšie budovy - bez väčšieho úsilia pri uvádzaní do prevádzky. Naše riešenia zahŕňajú diaľkové riadenie, údržbu a monitorovanie v cloude, vrátane správy alarmov a zaznamenávania trendov.

Prehľad portfólia

Rezidenčné tepelné čerpadlá

Komerčné tepelné čerpadlá

The chiller and heat pump (CH/HP) library combines the advantages of freely programmable controls and standard applications to optimize application development and programming work.

Prepojenie chladiča a tepelného čerpadla

Prepojenie chladiča a tepelného čerpadla (CH/HP) kombinuje výhody voľne programovateľných a štandardných aplikácií na zlepšenie vývojových a programovacích prác.

Extranet registration 

For further in depth information register for the OEM extranet to get access to our exclusive resources.

Downloads & Support

Get more information

Download brochures, contact our experts or login to our Extranet to learn more about our product range.

OEM Extranet registration

First time here? Welcome to the OEM Extranet your prime source for product information, collaboration and support. 

OEM Extranet login

Login to information, collaboration and further support. Solid relationship leads to great results.

BIM data

The basis of all digital buildings 

Siemens Partner Finder

Industry Mall

Online store for Siemens products

Contact

Get in touch with us

We look forward to talking with you.  

Customer support center:

Contact us