Pohony vzduchotechnických klapiek 

OpenAir damper actuators

OpenAir hovorí Vašim jazykom

OpenAir™ je komplexné portfólio pohonov vzduchotechických klapiek s veľkým výberom prestavných síl, ovládacích signálov, štandardov komunikácie a prídavných funkcií, ktorý môže byť úplne aplikačne prispôsobený požiadavkám Vášho zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Pohony OpenAir sú navrhnuté ako robustné a energeticky efektívne a použité motory s malou spotrebou zabezpečujú rýchlu a presnú reguláciu. Výsledkom sú dlhé cykly životnosti, výrazne nízka spotreba energie, nízke celkové náklady ako aj maximálna odolnosť v prevádzke, pri preprave a v mieste zabudovania.

Zvoľte si optimálny pohon klapky pre Vaše požiadavky.

Všetky produkty OpenAir

Kontakty - Pohony vzduchotechnických klapiek 

Ing. Jozef Kubica
Siemens s.r.o., pobočka Košice
Trieda SNP 37

040 11 Košice
Tel.: +421 903 413 423, +421 55 7954 846

email: jozef.kubica@siemens.com

Slovenská republika

Kontakty - Technológie budov

Prednosti pri použití pohonov OpenAir

Pohony klapiek pre každú aplikáciu

Energetický efektívne, jednoduché, flexibilné a spoľahlivé. Úžitok pre Vás - to je cieľom celého programu pohonov klapiek – od bezproblémového inštalovania, cez rýchle uvedenie do prevádzky až po efektívnu a komfortnú prevádzku. Štandardizovaný koncept pripojovania produktov OpenAir Vám umožňujú šetriť čas a náklady. Všetky aplikácie v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu umožňujú jednoducho riešiť štyri dimenzie pohonu telesa. A to aj tam, kde sú vysoké nároky ako napr. klimatizačné prístroje vo vlakoch.
Ďalšie informácie o portfóliu produktov OpenAir

Brožúra OpenAir

Nakonfigurujte si pohony klapiek podľa Vašich požiadaviek

Celkom jednoducho si sami porovnajte Váš pohon klapky z ponuky OpenAir s požadovanými funkciami v konfigurátore produktov Siemens Industry Mall. Môžete si vybrať medzi dvomi etiketami, na etiketu umiestniť logo Vaše firmy ako aj definovať typ a dĺžku kábla podľa Vašich požiadaviek. Okrem toho sú k dispozícii rôzne konektory a dostanete aj všetky potrebné certifikáty. V prípade prídavných požiadaviek na produkt alebo pri veľkých objednaných množstvách Vám samozrejme rád ďalej pomôže Váš produktový špecialista spoločnosti Siemens. 

Prejdite na stránku Industry Mall a pozrite si konfigurátor produktov

Konfigurátor produktov OpenAir

References

Worldwide references

Take a deeper look at some of our OpenAir projects

Contact

Contact Us

If you have any questions about our OpenAir damper actuators, do not hesitate to ask our experts.