Snímače a termostaty pre VVK

Symaro sensor

Symaro – snímače firmy Siemens

Snímače Symaro zabezpečujú vnútornú klímu pre zdravie a produktivitu užívateľov budov. Extrémne presne snímajú merané veličiny a rýchlo prenášajú signály, čo je optimálnym základom presného a preto energeticky a nákladovo úsporného riadenia celého zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Prostredníctvom inovácií ako integrovaná funkcia autodiagnostiky a univerzálne viacveličinové multisnímače pre rôzne aplikácie sú snímače Symaro bezpečnou investíciou do budúcnosti. A vďaka dlhodobo priebežne vylepšovanému konceptu inštalovania možno snímače Symaro rýchlo zabudovať a uviesť do prevádzky, takže sa Vaša investícia zhodnocuje hneď od začiatku. 

Kontakty -  Snímače a termostaty pre VVK

Ing. Jozef Kubica
Siemens s.r.o., pobočka Košice
Trieda SNP 37

 040 11 Košice

 Tel.: +421 903 413 423, +421 55 7954 846

email: jozef.kubica@siemens.com

Slovenská republika

Kontakty - Technológie budov

V čom Vám môžeme pomôcť?

Kontakt

Ak máte konkrétne otázky k niektorému produktu alebo určitému referenčnému projektu, kontaktuje nás. Sme pripravení Vám pomôcť!