Kontakty - Technológie budov, Slovenská republika

Technológie budov
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
tel: 02 5968 3102
fax: 02 5968 3115

kontakt.sk@siemens.com

Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
040 11 Košice 11
tel: 055 795 4840
fax: 055 795 4844

Siemens s.r.o.
M.R. Štefánika 73
940 01 Nové Zámky 1
tel: 035 6423 318
fax: 035 6422 234

Siemens s.r.o.
HVAC Product
Štefánikova 12
9010 01 Žilina 1
tel:  041 5079 071
fax: 041 5079 045

Ing. Jozef Kubica
Siemens s.r.o., pobočka Košice
Trieda SNP 37

040 11 Košice
Tel.: +421 903 413 423, +421 55 7954 846

email: jozef.kubica@siemens.com

Ing. Ivan Rimeg
Siemens s.r.o.

Ernestova bašta 2

940 01 Nové Zámky

mobil: +421 903 216 700

email: ivan.rimeg@siemens.com

Ing. Eduard Žlnay
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 903 904 996

email: eduard.zlnay@siemens.com

Jozef Vincze

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 903 707 871

email: jozef.vincze@siemens.com

Martin Babík

Siemens s.r.o., pob.Košice

Trieda SNP 37

040 11 Košice

Tel.: +421 903 902 399

e-mail: martin.babik@siemens.com

Ing. Patrik Brieška

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
mobil: +421 911 932 367

email: patrik.brieska@siemens.com

Pobočky
 
 
 
Bratislava
Ing. Ján Koza
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava, Slovakia
Mobile: +421 903 413422
email: koza.jan@siemens.com
Ing. Pavol Praženica
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava, Slovakia
Mobile: +421 905 425076
email: pavol.prazenica@siemens.com
Ing. Peter Rajnoha
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava, Slovensko
Mobil: +421 918 535133
email: peter.rajnoha@siemens.com
Košice
Ing. Milan Zuščin
Siemens s.r.o.
Tr. SNP c. 37
040 11 Košice, Slovakia
Mobil: +421 903 413 420
email: milan.zuscin@siemens.com
 
 

Ing. Roman Konečný
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava
tel: 02 5968 3144

roman.konecny@siemens.com

Ing. František Kuťa
Siemens s.r.o.
Framborská 58 58

010 01 Žilina 

Mobil: +421 911 998 125

frantisek.kuta@siemens.com 

Miloš Böhmer 

Mobil: 0903 448 241

milos.bohmer@siemens.com

 

Miroslav  Ondrejko 

Mobil: 0903 315 193

miroslav.ondrejko@siemens.com

 

Ivan  Síleš 

Mobil: 0903 748 080

ivan.siles@siemens.com

Ján Nagy
tel: 0903 264 652

jan.nagy@siemens.com

Soňa Kočová
Mobil: 0903 475 690

sona.kocova@siemens.com

Bratislava
Lamačská cesta 3/A  841 04 Bratislava


Ružomberok
Bystricka cesta 181 034 01 Ruzomberok 1


Humenné
Pošta 3, P.O. Box 34 066 03 Humenné