Partneri - Technológie budov

Siemens Solution Partner

Program Siemens Solution Partner je určený pre systémových integrátorov a systémové domy s komplexnými znalosťami o technológiách a procesoch. Vyvíjajú sa riešenia so zaistenou budúcnosťou podľa priania zákazníka na základe celosvetovej úspešnej rady produktov Siemens v oblasti technológie budov. Úzkou spoluprácou, kvalifikáciou, certifikáciou a intenzívnym prenosom Know-hows optimalizujeme celkový reťazec tvorenia hodnôt – od štandardných produktov až po hotové riešenia pre zariadenia.

Rudlovská cesta 53 
974 01 Banská Bystrica

Moldavská č. 8 
040 11 Košice

Trenčianska cesta 17 
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dolné Rudiny 43/8209
010 01 Žilina

Dolné Rudiny 31
010 91 Žilina

Vajanského 58
92101 Piešťany

Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto

Šoltésovej 11  
010 01 Žilina

Rybárska 5911 
01 Trenčín

Pražská 11 
949 01 Nitra

Palugyayho 550 
031 01 Liptovský Mikuláš

Kuzmányho 2 
974 01 Banská Bystrica

Zvonárska 8
040 01 Košice