Partneri - Technológie budov

Siemens Solution Partner

Program Siemens Solution Partner je určený pre systémových integrátorov a systémové domy s komplexnými znalosťami o technológiách a procesoch. Vyvíjajú sa riešenia so zaistenou budúcnosťou podľa priania zákazníka na základe celosvetovej úspešnej rady produktov Siemens v oblasti technológie budov. Úzkou spoluprácou, kvalifikáciou, certifikáciou a intenzívnym prenosom Know-hows optimalizujeme celkový reťazec tvorenia hodnôt – od štandardných produktov až po hotové riešenia pre zariadenia.

Zvolenská cesta 14,

974 05 Banská Bysrtica

Moldavská č. 8 
040 11 Košice

Trenčianska cesta 17 
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dolné Rudiny 43/8209
010 01 Žilina

Dolné Rudiny 31
010 91 Žilina

Vajanského 58
92101 Piešťany

Rybárska 5911 
01 Trenčín

Pražská 11 
949 01 Nitra

Palugyayho 550 
031 01 Liptovský Mikuláš

Považská cesta 61,

974 01 Banská Bystrica