Požiarna bezpečnosť - aplikácie

Váš sprievodca protipožiarnou ochranou na báze potreby

Nebezpečenstvo požiaru výrazne závisí od účelu použitia budovy a môžu sa medzi jednotlivými miestnosťami značne líšiť. Ponúkame špecializované koncepty ochrany pre všetky prostredia, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v komerčných alebo verejných budovách. Oboznámte sa s našimi špecifickými odporúčaniami návrhu protipožiarneho systému pre rôzne typy miestností. Ktorú oblasť (oblasti) musíte chrániť? Zvoľte si popis miestnosti, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám a porovnajte s exkluzívnymi analýzami rizika a odporúčaniami, zostavenými našim globálnym tímom expertov na požiarnu bezpečnosť. Upozorňujeme že hoci tieto dokumenty boli vytvorené s ohľadom na konkrétne komerčne využívané budovy, môžu sa samozrejme použiť aj na rôznych trhoch.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie - naši odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti vám radi pomôžu.

Kontaktujte nás

Featured application

Fire protection in student accommodation: an interactive guide

Discover our recommendations on fire protection in student accommodation in our interactive guide.
Please rotate your screen for a better experience.

Please rotate your screen for a better experience.

Market focus

Special offerings for your industry

To meet the demand of certain kinds of businesses, highly specialized fire safety systems are required. This is why we have developed dedicated solutions for some typical commercial and public applications, based on the types of rooms usually found in these environments. Visit the respective market page for more detailed information.

Contact

Talk to our experts

Have we caught your interest? No matter whether you would like to discuss your next project, simply ask a question or share a comment – our fire safety experts will be happy to assist you.