Automatické požiarne hlásiče

automaticke detektory

Ochrana priestorov prostredníctvom modernej a perspektívnej požiarnej signalizácie

Požiarne hlásiče sú základom prakticky všetkých systémov protipožiarnej ochrany. To však neznamená, že všetky požiarne hlásiče sú rovnaké. Naopak, požiadavky na spoľahlivú detekciu požiarov sú tak rozdielne ako samotné oblasti použitia. Požiarne hlásiče analyzujú okolitý vzduch a identifikujú charakteristické príznaky požiaru ako dym, teplo alebo oxid uhoľnatý. Táto úloha môže byť pomerne ľahká alebo veľmi náročná, napríklad v závislosti od prítomnosti alebo neprítomnosti zavádzajúcich javov ako sú výfukové plyny alebo kuchynské výpary. Na spoľahlivé rozpoznanie požiarov za všetkých okolností preto naše portfólio zahŕňa automatické hlásiče pre široké spektrum aplikácií s jednoduchými až vysoko komplexnými úlohami analýzy signálov. Od dátových centier až po priemyselné výrobné zariadenia – vďaka našim inteligentným algoritmom rozpoznávania (DA) a modernej metóde analýzy signálov (ASAtechnologyTM), presne prispôsobenej konkrétnym lokálnym podmienkam vám ponúkame požiarne hlásiče, optimalizované pre každé prostredie.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o technológii ASAtechnology? Stiahnite si náš dokument.

ASAtechnology dokument

Technology

Detectors for any requirement

Unique detection reliability with ASAtechnology

Sophisticated applications require exceptional technology – and that includes the field of fire detection. The unique ASAtechnology (ASA = advanced signal analysis) from Siemens allows you to optimally adapt the detector to the current environmental condition by simply choosing an application-specific ASA parameter set. ASAtechnology interprets and evaluates the signals in real time. This allows the detector to reliably distinguishing between a real fire and deceptive phenomena such as dust, steam or gas. It prevents false alarms and the resulting costly business interruptions. 

Downloads and support

Further resources

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive Fire safety portfolio of technologies, solutions and services.