Vstupné a výstupné moduly

siemens fire safety input output modules

Adresovateľné moduly spájanú a ovládajú inteligentné hlásiče a periférne prístroje.

Adresovateľné moduly inteligentne spájanú nezávislé bezpotenciálové zapínacie a rozpínacie kontakty. K dispozícii sú dva druhy adresovateľných modulov: vstupné moduly a vstupno- výstupné moduly. Vstupné moduly monitorujú prístroje, zodpovedné za alarmové vstupy a potvrdzujú ich signály alebo technické stavy atď. Vstupné vedenia sú monitorované z hľadiska prerušenia vodiča a skratu. Stav alebo alarmové hlásenia adresovateľných modulov možno navzájom nezávisle konfigurovať z ústredne protipožiarnej signalizácie. Vstupno- výstupné moduly spoľahlivo ovládajú iné prístroje napr. držiaky dverí, protipožiarne klapky, systémy ovládania dymu, vypínanie zariadení atď.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie - naši odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti vám radi pomôžu.

Kontaktujte nás

Product overview

Choose your module for your application

Product
Desctiption, use
Input module FDCI221

1 isolated control input (monitored)

Input/output module FDCIO221
1 isolated control input (monitored)
1 isolated control output 30 VDC/2 A
The control output can be configured in two modes:   
1. Monitored mode (requires additional 24 VDC power supply)
2. Clean contact mode (loop-powered)

Input module FDCI222

4 isolated control inputs (monitored)
E.g. for status monitoring such as door status

Input/output module FDCIO222

Input/output module FDCIO224

4 isolated control inputs (monitored) 
4 isolated control Outputs for fire controls or fire dampers: 250 VAC/4 A, 30 VDC/4 A
E.g. for decentralized control of fire doors and fire dampers

Zone module FDCI223, externally powered

Conventional zone module
1 conventional detector line up to 32 detectors

Input/output module "transponder" FDCIO223

Transponder permits the monitored connection of:
2 conventional detector lines or
2 outputs for alarming devices (monitored) or
1 conventional line and 1 monitored output  
Remark: Output rated at 24 VDC/2 A.

In-depth technical information

Find out more about the technical features of our individual products in our dedicated HIT catalogs.

Downloads and support

Further resources

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive fire safety portfolio of technologies, solutions and services.