Bezpečnosť

New York Security Campaign Key Visual

Bezpečnostné riešenia na vytvorenie perfektných miest

Bezpečnosť je jedným z najdôležitejších predpokladov toho, ako žijeme a podnikáme v globalizovanom svete. Digitalizácia ovplyvňuje všetky priemyselné odvetvia a je silným katalyzátorom a aktivátorom zmien. Globálne bezpečnostné prostredie a jeho požiadavky sa menia, ochrana prostredníctvom pokročilého riadenia bezpečnosti a služieb znamená zabezpečenie základu trvalej konkurencieschopnosti a obchodnej kontinuity našich zákazníkov.

Avoid the common myths about cybersecurity.

Whitepaper: Protecting business continuity against cyber threats

Gone are the days when cyber attacks only threatened a company’s information technology systems. Today, operational technology systems are also at risk. Thanks to the interconnectedness of operational and information technology as well as the increasing number of intelligent devices, there are many more points of entry into a company’s systems. This paper explores cybersecurity and the steps to take to ward off potential threats.

Get your free copy now

Download the whitepaper

Portfólio

Bezpečnosť je pre podnikanie kľúčová

Spoločnosť Siemens je spoľahlivým partnerom, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše hlavné obchodné ciele. Ponúkame tú správnu kombináciu technológií, služieb a procesov, ktoré sú riadené dátami tak, aby bolo dosiahnuté reálnych výsledkov v požadovanej dobe. To všetko za dohľadu skúsených odborníkov. Máme riešenie pre každý druh a veľkosť obchodnej činnosti, od jedinej budovy k veľkým komplexom, od firemných pracovísk po najnáročnejšie kritickej infraštruktúry.

Nájdite unikátny, holistický prístup k riadeniu bezpečnosti, ktorý zjednocuje prvotriedne riešenia z oblasti riadenia incidentov a identity pre zásadnú ochranu vašej budovy, firemného pracoviska alebo rozhodujúcej infraštruktúry:

  • Užívateľsky prívetivý dizajn, riadený výkonnou systémovou inteligenciou
  • Integrované riešenia, ktoré sú modulárne a škálovateľné, chrániace vaše investície a poskytujúce vám flexibilitu
  • Komplexná ochrana prispôsobená na mieru vašim potrebám - teraz aj do budúcnosti

Vyššia úroveň zabezpečenia vďaka digitalizácii

 

Digitalizácia ovplyvňuje všetky odvetvia a je silným katalyzátorom a iniciátorom zmien. Túto skutočnosť jasne vnímame, keď sledujeme bezpečnostné domény a prechod od analógových k digitálnym technológiám.

 

  • Na jednej strane digitalizácia vytvára nové príležitosti a umožňuje, aby sa vaše obchodné činnosti stali rýchlejšími, flexibilnejšími, produktívnejšími a lepšie prepojenými.
  • Na druhej strane to takisto vaše obchodné podnikanie viac zviditeľňuje, sprístupňuje a stáva sa terčom pre kybernetické útoky.
  • Aby ste chránili svojich zamestnancov, majetok a obchodné kontinuitu, musíte zvážiť tieto meniace sa bezpečnostné požiadavky a hľadať správne stratégie a riešenia, ktoré vyhovujú vášmu obchodnému zameraniu.
Referencie

Bezpečnostné riešenia v praxi

Bezpečnosť môže mať mnoho rôznych foriem. Pozrite sa na niektoré projekty, do ktorých sme sa zapojili, aby ste zistili, ako môže vaša organizácia ťažiť z našich odborných znalostí a služieb.

0 hektárov

pozemkov s prístavmi

0 mil. t

kontajnerov každý rok

0 mil. m²

skladových a kancelárskych priestorov

Kontakt

Naši odborníci vám radi pomôžu a odpovedia na vaše otázky.