Investície životného cyklu produktu

Systém riadenia budov je významnou investíciou; naše migračné a inovačné služby vám pomôžu chrániť hodnotu týchto aktív v priebehu rokov. Vďaka rozšíreniam systému a postupnej modernizácii vás budeme držať krok s najnovšími technológiami a poskytneme vám najmodernejšie funkcie.

Technologické plánovanie

Od začiatku užívania systému poskytujeme poradenstvo s cieľom zabezpečiť, aby vaše systémy fungovali tak, ako boli navrhnuté a v súlade s vašimi súčasnými požiadavkami na zariadenie. 

Aktualizácie systému

Vaše súčasné systémy je možné vylepšovať aktualizáciou softvéru a aktualizáciou firmvéru na najnovšiu revíziu, čo vedie k najaktuálnejším úrovniam technológií, funkcií a výkonu.

Migrácia / modernizácia systému

Vieme vylepšovať vaše systémy tým, že ich povýšime na najaktuálnejšie hardvérové ​​a softvérové ​​platformy, čo vedie k najaktuálnejším úrovniam technológie, funkčnosti a výkonu.

Dodatočné vybavenie a rozšírenie

Váš súčasný systém vieme upravovať po zmene požiadaviek, aby vyhovoval novým požiadavkám (rozšírenie).