Benefity

Zoznámte sa s benefitmi, ktoré poskytujeme našim zamestnacom

Work-life balance

 • Flexibilný pracovný čas (business hours 9:00 – 15:00)
 • Hybridný working model - kombinácia práce z kancelárie, telepráce a home-office

Rodina

 • Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200€
 • Príspevok na návštevu predškolského zariadenia vo výške 200€ (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus)
 • Dodatočné platené pracovné voľno pre osamelé matky a mužov, starajúcich sa o dieťa do 10 rokov veku (u invalidných detí do 26 rokov veku) – 3dni/rok
 • Dodatočné pracovné voľno pre tehotné ženy od 4. mesiaca tehotnosti – 3dni/rok
 • Dodatočný deň plateného pracovného voľna z dôvodov sťahovania
 • Dodatočný deň plateného pracovného voľna v prípade úmrtia najbližšieho člena rodiny
 • 2 SIM karty so zvýhodneným zamestnaneckým paušálom aj pre rodinných príslušníkov 

Zdravie, šport a voľný čas

 • Brigde days – platené voľno nad rámec zákona – spravidla 5dní/rok
 • Náhrada ušlého zárobku za obdobie práceneschopnosti a ošetrovania člena rodiny - až do výšky 100% mzdy, celkovo 20dní/rok
 • Sick days – 3dni/rok
 • Wellbeing program – workshopy, semináre a bezplatné psychologické, finančné a právne poradenstvo aj pre rodinných príslušníkov
 • Doplnková zdravotná starostlivosť (v rámci Cafeteria systému - BenefitPlus)
 • Deň zdravia
 • Podpora pri reprezentačnej športovej činnosti
 • Spoločné športové aktivity

Ďalšie benefity

 • Cafeteria systém - BenefitPlus = spravidla 300 bodov/€ ročne
 • Bezplatné parkovanie na stráženom parkovisku
 • Príspevok na stravovanie
 • Referral employee program - bonus za odporučenie nového zamestnanca až do výšky 2 000€
 • Priestor pre sebarealizáciu
 • Riadenie výkonnosti a potenciálu
 • Neobmedzená káva a čaj na pracovisku
 • Možnosť podieľať sa na dobročinných projektoch
 • Ďalšie variabilné zložky mzdy

Budúcnosť

 • Možnosť rozvoja kariéry
 • Príležitosť na dlhodobé zamestnanie
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) progresívny s dĺžkou pracovného pomeru
 • Podporíme Vás! Náš tréningový a rozvojový program Vám v rámci pracovného času umožní zvyšovanie Vašej odbornosti, rovnako aj vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré Vás zaujímajú
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu (prostredníctvom Cafeteria systému - BenefitPlus) - pre zamestnancov v pracovnom pomere najmenej 2 roky
 • Po uplynutí skúšobnej doby možnosť investovať do zakúpenia akcií Siemens - za každé 3 zakúpené akcie Siemens nadobudnete 1 akciu zdarma (po 3 rokoch)
 • Zvýhodnené zamestnanecké pôžičky pre zamestnancov v pracovnom pomere viac ako 3 roky
 • Odmena za lojalitu pri dosiahnutí 10- a 20- ročného pracovného jubilea
 •  Vecný dar v hodnote do 500€ pri životnom jubileu 50 rokov veku
 • Vecný dar v hodnote do 500€ pri príležitosti odchodu do dôchodku

Skvelá firemná kultúra a spoločenská zodpovednosť

Skvelá firemná kultúra:
 • Práca v stabilnej, inovatívnej a spoločensky zodpovednej spoločnosti
 • Práca v priateľskom kolektíve
 • Team-building program - stretnutie mimo pracoviska, vianočné večierky

 

Spoločenská zodpovednosť:

Aj Vy, ako zamestnanec, sa môžete podieľať na dobrej veci. Spolupracujeme s rôznymi nadáciami a organizáciami, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné.

 • Pomáhame v oblasti zdravotníctva – rekonštrukcia priestorov Národného ústavu detských chorôb, darovaný nový mobilný ultrazvuk pre Národný onkologický ústav, darovaný špičkový prenosný ultrazvuk ACUSON Freestyle pre detských pacientov na Kramároch, darované notebooky pre lekárov počas pandémie Covid-19
 • Podporujeme vzdelávanie – darovaných 150 notebookov žiakom zo sociálne slabších rodín, darovaných 37 kusov monitorov Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi, organizácia súťaže SiemensYoung Generation Award
 • ·Pomáhame rodinám, ktoré to potrebujú - pomoc domácnostiam postihnutým povodňami, darovanie vyradených služobných áut rodinám s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Pomáhame krízovým centrám -  organizácia každoročnej zbierky šatstva, drogérie, hračiek a trvanlivých potravín, Stromček prianí – vianočné darčeky pre deti z krízových centier a núdzových rodín po celom Slovensku

Viac informácií ohľadom našej spoločenskej zodpovednosti a projektoch, na ktorých sme sa podieľali, sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke: