Siemens Healthineers AC

Bratislavské kompetenčné centrum Siemens Healthineers
Kto sme

Kto sme?

Bratislavské kompetenčné centrum Siemens Healthineers poskytuje služby pre 21 krajín zo strednej a východnej Európy, zo Škandinávie, aj z Baltického regiónu a Stredného východu. V súčasnosti máme 29 skúsených odborníkov, ktorí majú medzi partnermi a zamestnancami povesť angažovaného a inovatívneho tímu.
Čo robíme

Čo robíme?

Pracujeme na globálnych projektoch Siemens Healthineers, pričom sa zameriavame na komplexné oblasti účtovníctva s dôrazom na účtovnú závierku, poradenstvo a dohľad nad kvalitou reportovaných údajov. Našou úlohou je zabezpečiť, aby účtovníctvo poskytovalo pravdivý a verný obraz o firme,  a aby rozhodnutia manažmentu boli postavené na správnych podkladoch.
Náplň práce

Náplň práce

Accounting governance Pohľadávky, zväzky, intercompany, cash&bank, hlavná kniha, rezervy, zásoby, hmotný majetok, mzdové účtovníctvo, vykazovanie výnosov, closing, štatutárny reporting a komunikácia s externým auditom Closing & Reporting Uzávierka a reporting v reportovacom nástroji Esprit (SAP ERM),rozpočtovanie a plánovanie, kontroling, alokácie centrálnych nákladov, SAP Masterdata Interné kontroly (ICFR/RIC)
Kam patríme

Kam organizačne patríme?

Sme súčasťou HC AC Europe 2 HUBu [MV1] , ktorý je rozdelený na HUB v Bratislave, Viedni a v Istanbule a patrí priamo pod nemeckú centrálu v Erlangene. Vo svete existuje iba 5 takýchto HUBov.

Pracovne sa naše kompetenčné centrum rozdeľuje na:

Vedeli ste

Vedeli ste, že:

-       Naše kompetenčné centrum vzniklo v októbri 2015

-       V súčasnosti u nás pracujú ľudia zo 6 krajín

-       Vo svete existuje iba 5 takýchto HUBov, no ten náš má v kompetencii najviac krajín – 23 krajín[MV1]

 

Zaujímavosti z biznisu, o ktorý sa staráme:

-       Siemens Healthcare je svetový líder v oblasti zdravotníctva

-       Má zaregistrovaných 12,5 tisíc celosvetovo udelených patentov

-       Zabezpečuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre 1,1 miliardy ľudí v rozvinutých krajinách

-       Pôsobíme v 75 krajinách sveta

-       Naše technológie ovplyvňujú až 70 % kritických medicínskych rozhodnutí

-       Naše zariadenia obslúžia každú hodinu 210 tisíc pacientov po celom svete