HUB CEE

Regionálne centrum spoločnosti Siemens pre účtovníctvo a kontroling
Kto sme

Kto sme?

Regionálne centrum spoločnosti Siemens pre účtovníctvo a kontroling poskytuje odborné služby a poradenstvo v oblasti medzinárodných účtovných štandardov pre krajiny strednej a východnej Európy. Sídlime v Bratislave a vo Viedni, pričom obidva tímy odborníkov úzko spolupracujú. Naše služby využíva 96 spoločností koncernu Siemens v 16 krajinách.
Čo robíme

Čo robíme?

Na rozdiel od väčšiny servisných centier medzinárodných spoločností nezabezpečujeme jednoduché transakcie, ale poskytujeme komplexné služby s vysokou pridanou hodnotou. Primárne sa zameriavame na zložitejšie oblasti IFRS účtovníctva s dôrazom na účtovnú uzávierku, poradenstvo a dohľad nad kvalitou reportovaných údajov. Poskytujeme pravdivý a verný obraz o firme a dávame istotu, že rozhodnutia manažmentu sú postavené na správnych podkladoch.  
Náplň práce

Náplň práce

Zabezpečenie správnosti účtovníctva podľa štandardov IFRS Správa účtovných procesov v jednotlivých krajinách Projektové účtovníctvo a kontroling Analýza finančných ukazovateľov centrálnych útvarov Tvorba rozpočtu a plánovanie Správa kontrolingových kmeňových dát v systéme SAP Nastavenie SAP podľa potrieb účtovníctva a kontrolingu
Naše poslanie

Naše poslanie

Dôkladným a transparentným účtovníctvom vytvárame predpoklady pre vývoj a dodávanie inovatívnych produkty, služieb a riešení, pričom udržujeme spoločnosť finančne efektívnu a stabilnú aj počas turbulentných období. Kvalita našej práce a angažovanosť zamestnancov nám umožňujú podieľať sa na globálnych účtovných a kontrolingových projektoch skupiny Siemens.
Kam patríme

Kam organizačne patríme?

Patríme pod regionálnu organizáciu riadenú priamo z Mníchova. V rámci regiónu strednej a východnej Európy sídlime v Bratislave a vo Viedni, no súčasťou Twin City konceptu je aj jedno menšie kompetenčné centrum v Istanbule. 
Vedeli ste

Vedeli ste, že:

regionálne kompetenčné centrum Siemensu pre účtovníctvo a kontroling vzniklo v roku 2011, v posledných šiestich rokoch neustále zvyšujeme počet zamestnancov, v našom centre pracujú ľudia z ôsmich krajín, v rámci koncernu Siemens zastrešuje naše centrum najviac krajín a spoločností, preto spomedzi obdobných centier poskytujeme služby v najväčšom počte cudzích jazykov a prevádzkujeme aj najviac IT systémov, v roku 2015 sme získali ocenenie za kvalitu a inovatívne riadenie projektov, aktívne sa zapájame do dobrovoľníckych a športových aktivít a sme hrdí na naše bežecké a cyklistické úspechy