TEC

Kompetenčné centrum TEC
Kto sme

Kto sme?

Sme kompetenčné centrum, ktoré poskytuje komplexné služby v oblasti spracovania služobných ciest pre nemeckých, rakúskych a slovenských zamestnancov spoločnosti Siemens.
Čo robíme

Čo robíme?

Kontrolujeme správnosť zadávania cestovných príkazov a ich vyúčtovania podľa aktuálne platných daňových zákonov a smerníc v zmysle nastavených procesov. Poskytujeme zamestnancom odbornú a technickú podporu a komunikujeme nami vykonané korektúry ich vyúčtovaní služobných ciest. Podieľame sa na príprave a implementácii spracovania služobných ciest.
Naše poslanie

Naše poslanie

Rýchle a bezchybné spracovanie cestovných nákladov k spokojnosti zákazníka.
Kam patríme

Kam organizačne patríme?

Organizačne spadáme pod HR OT FSS EMEA AT SK TEC Tzn. Human Resources / Operations and Transportation / Functional Shared Services / Europe, Middle East and CIS Africa / Austria / Slovakia / Travel Expenses Center

Pracovne sa naše kompetečné centrum rozdeľuje na :

Vedeli ste

Vedeli ste, že:

Naše kompetenčné centrum má už 12 rokov Ľudia v našom kompetenčnom centre mesačne skontrolujú približne 30 000 služobných ciest Pre prácu využívame znalostnú databanku (SharePoint) Okrem komunikácie v nemeckom jazyku pribúdajú prípady s potrebou komunikácie v anglickom jazyku