Financing / Treasury Back Office

Kompetenčné centrum Treasury Back Office
Kto sme

Kto sme?

Kompetenčné centrum Treasury Back Office je súčasťou divízie Siemens Financial Services. Z Bratislavy poskytujeme služby spoločnostiam koncernu Siemens v rámci Európy, Stredného východu, Afriky, aj ďalších regiónov.
Čo robíme

Čo robíme?

Zodpovedáme za údržbu internej platformy pre bankové prevody. Po rozmenení na drobné to znamená, že spravujeme prístup do platformy a registrujeme do nej bankové účty spoločností Siemens vedené v bankách.   Pravidelne robíme komplexnú kontrolu bankových účtov podľa vnútropodnikových smerníc, pričom výstupy kontrol reportujeme priamo finančným riaditeľom spoločností.   Ďalej máme na starosti rozličné finančné služby, napríklad zabezpečenie bankových záruk, financovania projektov a poistenia pre divízie spoločnosti Siemens na Slovensku.
Naše poslanie

Naše poslanie

Utváraním silných partnerstiev s klientmi a napredovaním v efektívnosti aj v automatizácii procesov pri zachovaní optimálnych nákladov a udržaní vysokých kvalitatívnych štandardov, pomáhame spoločnostiam koncernu po celom svete
Kam patríme

Kam organizačne patríme?

Ako oddelenie Financing patríme do lokálnej štruktúry spoločnosti Siemens na Slovensku. Ako Treasury Back Office spadáme pod Siemens Financial Services priamo v rámci materskej organizácie v Nemecku. Globálne fungujú v Siemense ešte dve Back Office centrá v Indii a Mexiku. Úzko spolupracujeme s viacerými Front Office útvarmi a finačnými riaditeľmi Siemens spoločností v EMEA regióne.
Vedeli ste

Vedeli ste, že?

Náš Back Office, ktorý vznikol v roku 2011, poslúžil ako modelové oddelenie pre Back Office koncept a založenie ďalších obdobných útvarov po celom svete. Spravujeme 1280 bankových účtov pre 331 rôznych spoločností koncernu Siemens Sprostredkúvame prístup do internej platformy pre bankové prevody a poradenstvo pre tisíce kolegov. Niektoré aktivity sprostredkovávame exkluzívne ako jediné pracovisko v rámci celého koncernu Siemens. Denne komunikujeme s kolegami a klientmi z celého sveta po anglicky a po nemecky.