Combustion - Siemens Advanta

Pridaj sa do tímu šikovných odborníkov v Siemens Advanta

Posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň

V Siemens Advanta na Slovensku pracujeme na vývoji softvéru pre celosvetovo najúspešnejší systém riadenia vykurovania LMV a spaľovania v kotloch. Náš tím tak pomáha napĺňať nové prísne emisné požiadavky kladené na vysokoúčinné kotly.

Prečo je to dôležité?


Naša planéta nikdy nečelila takým veľkým ekologickým výzvam, ako dnes. Pre trvalú udržateľnosť potrebujeme inovatívne riešenia, a to najmä v oblastiach, ktoré k znečisťovaniu prispievajú najviac.
 
  • Na výrobu tepla pripadá celosvetovo takmer polovica celkovej spotreby energie a 40 % súvisiacich emisií oxidu uhličitého.
  • Spaľovanie uhlia, zemného plynu a ropy na výrobu elektriny a tepla je dnes najväčším zdrojom globálnych emisií skleníkových plynov.
  • Emisie CO2, ktoré sú považované za hlavný dôvod globálneho otepľovania, sa od polovice minulého storočia zvýšili viac ako 7-násobne – z 5 na 36 miliárd ton ročne.

Kľúčová zbraň pre zníženie emisií a trvalú udržateľnosť našej planéty sú inovácie. Koncern Siemens v oblasti spaľovania a vykurovania neustále vyvíja riešenia pre ekologickejšiu budúcnosť, a Siemens Advanta na Slovensku zohráva v tomto úsilí významnú rolu.

Pracuj s najnovšími technológiami v oblasti embedded systémov a využívaj agilné metódy vývoja pri tvorbe softvéru, ktorý napomáha posúvať hranice efektívnosti vykurovacích systémov aj znižovania emisií na novú úroveň.

Pridaj sa do tímu odborníkov v Siemens Advanta a posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň.

Pridaj sa do tímu odborníkov

Rozhovor: