Fire Safety – Siemens Advanta

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Rozhodujúcu rolu v ochrane ľudí aj majetku pred požiarmi dnes zohrávajú technológie.
Pridaj sa do tímu šikovných odborníkov v Siemens Advanta

Posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň

V Siemens Advanta sa na Slovensku podieľame na vývoji špičkových inovatívnych riešení protipožiarnej ochrany, ktoré zvyšujú bezpečnosť budov a chránia životy aj zdravie ľudí.

Prečo je to dôležité?

  • Požiare si vyžiadajú po celom svete každoročne 180 tisíc obetí.
  • Ďalšie stovky tisíc ľudí skončia každý rok s ťažkými popáleninami a inými trvalými následkami.
  • Požiare sú, spolu s explóziami príčinou vôbec najväčších finančných strát na majetku.

Štatistiky sú ešte alarmujúcejšie, pri poznaní, že väčšine tragédií vieme zabrániť.

 

Požiarna bezpečnosť pozostáva z viacerých prvkov – od detekcie a spustenie alarmu, cez hasenie požiaru, až po manažment rizík v rámci budovy.

Náš softvér je srdcom systémov, ktoré zabezpečujú zosúľadenie všetkých protipožiarnych prvkov. Týmto vieme poskytnúť maximálnu možnú ochranu ľudí aj majetku.

Pracuj s najnovšími technológiami v oblasti distribuovaných embedded systémov (Java, AWS, TypeScript, ...) a využívaj agilné metódy vývoja pri tvorbe softvéru, ktorý je súčasťou globálneho riešenia pre ochranu budov a ľudských životov.

Pridaj sa do tímu odborníkov v Siemens Advanta a posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň.

Pridaj sa do tímu odborníkov

Rozhovor: