digital-enterprise

Digitálny podnik

Podpora digitálnej transformácie integráciou automatizácie, softvéru a špičkových technológií.

Digitálny podnik je už v súčasnosti realitou.  Na dosiahnutie všetkých benefitov digitalizácie, firma musí najskôr dosiahnuť komplexnú integráciu svojich dát. Kompletné digitalizované  a integrované obchodné procesy, ako aj obchodné procesy dodávateľov môžu pomôcť vytvoriť digitálnu reprezentáciu celého hodnotového reťazca. To si vyžaduje integráciu priemyselného softvéru a automatizácie, rozšírenie komunikačných sietí, bezpečnosť v oblasti automatizácie a používanie špecifických služieb pre priemysel.  

Infografika

Zistite, z čoho je digitálny podnik zhotovený

Na pomoc zákazníkom využiť potenciál Industry 4.0. Siemens aktuálne ponúka portfólio riešení, ktoré tvoria štyri základné prvky digitálneho podniku. Vďaka škálovateľným riešeniam môžu spoločnosti vo výrobnom a spracovateľskom priemysle investovať do Industry 4.0, aby dosiahli úplnú a komplexnú digitalizáciu v celom hodnotovom reťazci.
Procesný priemysel

Digitálny podnik pre procesný priemysel

S cieľom optimalizovať najmä dlho trvajúce technologické procesy a zvýšiť flexibilitu a efektivitu môže byť digitálne dvojča veľmi užitočné pre procesný priemysel. Je to integrovaný dátový model, ktorý pokrýva celý životný cyklus zariadenia – môže byť tiež vytvorený pre  modernizované továrne. 

Je nevyhnutné, aby továrne zostali stabilné a fungovali bez prerušenia po celé desaťročia a zároveň si zachovali maximálnu energetickú účinnosť. Kvalita výroby nesmie kolísať počas celej životnosti zariadenia. Simulácia, testovanie, optimalizácia procesov a technológii pred spustením do prevádzky môžu pomôcť toto garantovať.

Zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov za behu umožňuje neustále sledovať a zdokonaľovať procesy. Spätná väzba z výrobného procesu a informácie od konečného zákazníka môžu byť zahrnuté do ďalšieho zdokonaľovania. Nepotrebné údržbárske úkony a  prestojov je možné minimalizovať vďaka prediktívnej údržbe. Digitálny podnik pre procesný priemysel >

Diskrétne priemyselné odvetvia

Digitálny podnik pre diskrétne priemyselné odvetvia

Softvér Digital Enterprise Suite ponúka pre výrobný priemysel integrované softvérové a hardvérové riešenia, ktorý je možné použiť na bezproblémovú integráciu a digitalizáciu celého hodnotového reťazca, vrátane dodávateľov. Výsledkom je digitálne dvojča, ktoré používa dátový model produktu, procesu a výroby.

Je tiež nevyhnutné pružne a efektívne reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov. Produkty sa musia dostať na trh čo najrýchlejšie a najjednoduchšie a za čo najmenšiu možnú cenu. Zameranie len na samotnú automatizáciu už nie je dostatočné.

Aby mohli koncový zákazníci a strojný inžinieri plnohodnotne využívať výhody digitalizácie, musia mať k dispozícii konzistentnú a zdieľanú databázu obsahujúcu dáta o dizajne výrobku, plánovaní výroby, návrhu výrobných zariadení, výrobe a službách. Dáta o dodávateľoch a zákazníkoch musia byť rovnako dostupné a zdieľané v spoločnej databáze. 

Skúsenosti získané počas celého hodnotového reťazca potom tečú späť do procesov návrhu a vývoja výrobku a vytvárajú výhody cyklu so spätnou väzbou. 

Digitálny podnik pre diskrétne priemyselné odvetvia >

Preskúmajte digitálny podnik s našou interaktívnou informačnou grafikou

The Future of Manufacturing is digital

Big Data: By 2020, the amount of data worldwide will grow to 44 zettabytes with 10% attributed to the Internet of Things

According to 52% of the world’s CEOs, digitalization is expected to transform the industry

The lifecycle of products has decreased by 25%. New products must be developed and launched faster

Sources: Siemens AG, IDC, Statista, siemens.com/magazin | 01.2016

Start

The Siemens way to the Digital Enterprise

Click any hotspot to start

Industrial servicesview more

Siemens offers both traditional and data-based services to unleash hidden potential and increase performance. For example Plant Data Services and MindSphere, the Siemens Cloud for Industry.

Industrial securityview more

With industrial security, Siemens offers a broad portfolio of products and services to implement the “defense in depth” strategy and protect industrial plants from cyber attacks. This portfolio covers both plant and network security and system integrity.

Industrial software and automationview more

Process industry

Siemens is paving the way to Industrie 4.0 through Integrated Engineering and Integrated Operations. The COMOS software enables comprehensive plant management projects throughout the entire lifecycle of industrial plants. The process control software SIMATIC PCS 7 combines scalable architecture with powerful engineering tools.

Manufacturing industry

The Digital Enterprise Software Suite is based on Teamcenter as a collaborative platform integrating Product Life Cycle Management (PLM), Manufacturing Execution Systems (MES), Totally Integrated Automation (TIA), and lifecycle and data analytics.

Industrial communicationview more

Siemens offers a comprehensive solution and service package from an all-in-one provider based on industrial ethernet and corresponding SCALANCE network components, open and future-proof PROFINET, and OPC UA – as well as industrial identification.

Digitalization complete!

Find out about the benefits

  • Edge to the market:

    Time to market decreases by up to 50% with the help of Siemens software solutions for the Digital Enterprise.

  • Integrated Automation Solutions reduce complexity and save up to 30% of engineering costs.

  • The industry consumes 25% of global energy. Virtual planning and development help increase productivity to save energy.

Back to start
Základné elementy

Štyri základné elementy na vytvorenie digitálneho podniku

Objavte, ako softvér, komunikácia, bezpečnosť a služby formujú digitálny podnik.
Priemyselná sieťová komunikácia

Základ každého digitalizačného riešenia

Vysoká výkonnosť dátovej komunikácie je nevyhnutná

Digitalizácia priemyslu postupuje rýchlo. Odborníci odhadujú, že do roku 2020 bude k dispozícii 15 miliárd pripojených inteligentných strojov. Zároveň sa dramaticky zvýši množstvo údajov. Z toho vyplýva, že digitalizácia je možná len pri vysoko výkonnej dátovej komunikácii.

Digitalizácia otvára úplne nové perspektívy pre priemysel a príležitosti a potenciál sú obrovské. Zistite, prečo spoľahlivé priemyselné siete sú základom každého digitalizačného riešenia. 

Referencie

Inovácie, ktoré pomáhajú našim zákazníkom

Riešenia spoločnosti Siemens pre digitálny podnik a na zvládnutie transformácie energetických systémov sú už aktuálne k dispozícii. Poskytujú odvetviu plný prospech z budúcnosti výroby. 

Related content