Začnite digitálnu transformáciu teraz

Digital Enterprise Suite - komplexna ponuka pre diskrétne výrobne odvetvia
Bonus za digitalizáciu produktivity: Zistite, ako môže digitalizácia zvýšiť produktivitu vo vašej spoločnosti

Download White Paper

Digitalizácia ako príležitosť

Využite výhody digitálnej transformácie

Urobte prvý krok smerom k digitalizácii práve teraz a vytvorte trvalú konkurenčnú výhodu pre vašu spoločnosť vďaka škálovateľným riešeniam od spoločnosti Siemens. Teraz je ten správny čas na to, aby ste sa stali digitálnym podnikom a zostali pred konkurenciou.

Digitálne dvojičky pri výrobe lietadiel posúvajú produktivitu na nové limity

Digitalizácia už mení všetky aspekty života a existujúcich obchodných modelov. Umožňuje priemyslu premeniť nápady na výrobky na realitu novým spôsobom, tým, že využíva technologické trendy, ako je generatívny dizajn a inteligentné modely. 3D tlač a vyspelá robotika poskytujú výrobe inovatívnu základňu a použitie cloudových riešení a znalostí automatizácie umožňuje výrobcom strojov ponúknuť nové servisné modely.

Porazte výzvy

Nové možnosti digitalizácie

Digitalizácia mení zabehnuté zvyklosti, čím otvára nové obchodné príležitosti a spôsoby, ako efektívnejšie uspokojiť požiadavky zákazníkov.
Holistický prístup

Komplexný prístup k optimalizácii celého hodnotového reťazca

Výrobné spoločnosti a výrobcovia strojov môžu spustiť proces digitalizácie v ľubovoľnom bode svojich hodnotových reťazcov.

Program Digital Enterprise Suite umožňuje výrobným spoločnostiam integrovať a digitalizovať obchodné procesy - vrátane dodávateľov. Môžu začať odkiaľkoľvek vo svojom hodnotovom reťazci, od návrhu produktu, cez plánovanie výroby, procesné inžinierstvo, samotnú výrobu a služby a postupne krok za krokom zavádzať digitalizáciu. To isté platí aj pre výrobcov strojov: od návrhu stroja až po inžiniering, uvedenie do prevádzky, prevádzku stroja a služby.

MindSphere, operačný systém pre IoT založený na cloude vytvára spojenie s internetom vecí (IoT). To znamená, že výrobcovia môžu v každom momente analyzovať svoje výrobné zariadenia a produkty a prinášať spätnú väzbu do celého hodnotového reťazca pre nepretržitú optimalizáciu. Výrobcovia strojov môžu analyzovať výkon stroja pre priebežnú optimalizáciu stroja, čo umožňuje dokonca aj nové koncepcie strojov. 

Digitálne dvojčatá

Komplexná technológia digitálne dvojča podrobne

Náš holistický prístup k vytváraniu digitálneho dvojčaťa ponúka hmatateľné výhody: Môžete podstatne znížiť počet prototypov, predpovedať výkonnosť výrobnej linky a samotných produktov a zabezpečiť, aby ste vyrobili to, čo vaši zákazníci očakávajú.

Digitálne dvojča vo výrobných spoločnostiach

Digitálne dvojča je presný virtuálny model výrobku alebo výrobnej linky. Dokáže zaznamenať a vyhodnotiť zmeny počas celého životného cyklu. Umožňuje používateľovi predpovedať správanie, optimalizovať prevádzku a odskúšať dopad zmien rozloženia strojov, alebo zavádzaní modifikácií na základe skuseností z prevádzky.

Komplexná koncepcia digitálneho dvojčaťa pozostáva z troch častí:
Digitálne dvojča výrobku, digitálne dvojča výroby a digitálne dvojča prevádzkovania výroby. Tento pohľad sa dá uplatniť rovnako pre výrobcov spotrebných produktov, ako aj pre výrobcov výrobných liniek. Vďaka komplexnej ponuke špecializovaných nástrojov je Siemens jediná spoločnosť, ktorá dokáže zákazníkovi ponúknuť takýto holistický prístup

Tento prístup prináša obrovskú hodnotu pre zákazníkov, vďaka možnosti vytvárať scenáre “čo ak?” ako aj v predpovedi výkonu výrobných liniek prostredníctvom digitálneho dvojčaťa. Hlavným cieľom digitálnej dvojičky je vytvoriť uzavretú slučku medzi virtuálnym svetom vyvoja produktu a plánovania výroby s  fyzickým svetom využívania produktu a výrobných liniek. Prostredníctvom tohto spojenia sa získava čitateľný pohľad na celý životný cyklus produktu a prevádzky vyrobných technológií.

Digitálne dvojča pre výrobcu strojov

Digitálne dvojča je presný virtuálny model stroja alebo výrobnej technológie. Dokáže zaznamenať a vyhodnotiť zmeny počas celého životného cyklu. Umožňuje používateľovi predpovedať správanie, optimalizovať prevádzku a odskúšať dopad zmien rozloženia strojov, alebo zavádzaní modifikácií na základe skuseností z prevádzky.

Komplexná koncepcia digitálneho dvojčaťa pozostáva z troch častí:
Digitálne dvojča výrobku, digitálne dvojča výroby a digitálne dvojča prevádzkovania výroby. Tento pohľad sa dá uplatniť rovnako pre výrobcov spotrebných produktov, ako aj pre výrobcov výrobných liniek. Vďaka komplexnej ponuke špecializovaných nástrojov je Siemens jediná spoločnosť, ktorá dokáže zákazníkovi ponúknuť takýto holistický prístup.

Tento prístup prináša obrovskú hodnotu pre zákazníkov, vďaka možnosti vytvárať scenáre “čo ak?” ako aj v predpovedi výkonu výrobných liniek prostredníctvom digitálneho dvojčaťa. Hlavným cieľom digitálnej dvojičky je vytvoriť uzavretú slučku medzi virtuálnym svetom vyvoja produktu a plánovania výroby s  fyzickým svetom využívania produktu a výrobných liniek. Prostredníctvom tohto spojenia sa získava čitateľný pohľad na celý životný cyklus produktu a prevádzky vyrobných technológií.

Prednosti

Prehľad Digital Enterprise Suite

Zistite, ako pomáha Digital Enterprise Suite spoločnostiam vo výrobnom priemysle trvalo zlepšovať konkurencieschopnosť.
Naše portfólio riešení

Digital Enterprise Suite - naša jedinečná ponuka pre digitálnu transformáciu

Softvér Digital Enterprise Suite poskytuje integrované portfólio priemyselného softvéru a automatizácie pre diskrétne odvetvie. To umožňuje výrobcom produktov, výrobcom strojov a liniek integrovať a digitalizovať celý svoj hodnotový reťazec - vrátane dodávateľov. 

Špecifické riešenia pre celý hodnotový reťazec

V centre pozornosti

Digital Eneterprise Suite podrobne

Digitalizácia môže začať v ktoromkoľvek bode hodnotového reťazca. Tu sa zameriavame na konkrétne riešenia, ako napríklad ako dosiahnuť svoj cieľ rýchlejšie a flexibilnejšie.
Referencie

Naše riešenia v akcii

Naše riešenia pre digitálnu transformáciu sa už úspešne využívajú. Nájdite tu zaujímavé príbehy zákazníckych referencií.
Nájdite ďalšie zaujímavé príbehy o digitálnom podniku v novom časopise spoločnosti Siemens

Siemens – The Magazin

Dozrel čas

Urobte svoju digitálnu transformáciu realitou - teraz

Nastal čas, aby spoločnosti vo výrobnom priemysle rozvíjali potenciál digitalizácie. S Digital Enterprise Suite poskytujeme technické predpoklady, ktoré umožnia spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví začať digitálnu transformáciu práve teraz.

Výhody z digitalizácie: Zistite, ako môže digitalizácia zvýšiť produktivitu vo vašej spoločnosti.

Download White Paper