Napredovať v profesii udržaním si najnovších trendov

Digitálny podnik pre procesné priemyselné odvetvie. Spoločnosti z chemického priemyslu teraz môžu vyrábať dávky menšie a oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým vďaka technológii Siemens. Takže ich zákazníci získajú presne taký produkt, aký chcú, presne kedy chcú.
Rýchlejšia cesta k úspešnej digitálnej transformácii: odborníci z nášho tímu Digitalization Consulting vám radi pomôžu!

Contact your Digitalization Consulting experts

image

Digitalizácia

Digitálna transformácia ako faktor úspechu

Príležitosti, ktoré prináša úspešná digitálna transformácia, sú obrovské, ako veľkolepú demonštráciu použijeme zákazníka Siemensu, ktoré z nej ťaží. DuluxGroup, najväčší austrálsky výrobca farieb, sa spoliehal na konzistentnú digitálnu verziu všetkých procesov pre svoj nový výrobný závod a dokázal poskytnúť zákazníkom presne tie farby, ktoré chceli, kedy ich chceli. Vďaka tomu je možné získať aj najnovšie trendy.   Spoločnosť Siemens spolupracovala s nadnárodnou maliarskou organizáciou na vývoji najmodernejšej digitalizácie, ktorá priniesla produkciu 8-krát rýchlejšiu. Spoločnosť Dulux Australia teraz môže ponúknuť prispôsobené farebné rozsahy spracovania dávok 1/50 z ich pôvodnej veľkosti.    Virtuálne odstránenie ručných zásahov umožňuje opakovateľnosť a presnosť zmerania skutočnej výroby produktov najvyššej kvality s minimálnym množstvom surového odpadu. V závode Dulux Merrifield to tiež viedlo k zníženiu spotreby energie o 25% oproti tomu, na čo bola určená. Zariadenie Merrifield továreň je zmiešaná továreň na produkciu malých dávok, aj veľkokapacitné produkciu dávok pre maľby s vysokým objemom.   Komplexné testy a virtuálne uvedenie automatizačných aplikácií do prevádzky a realistický tréning Simulačná platforma Simit môže byť použitá aj pre životné prostredie pred spustením. Tým sa skrátil čas testovania na plne automatizovanú farebnú produkciu o viac ako 50 percent.   Digitalizácia otvára úplne nové možnosti pre spoločnosti všetkých veľkostí s cieľom zvýšiť ich efektívnosť, flexibilitu a kvalitu výrobkov a prispôsobiť ich procesy v bezprecedentnej miere. Je jasné, že tí, ktorí dokážu rýchlo a úspešne realizovať digitálnu transformáciu počas celého svojho životného cyklu, budú mať určitú konkurenčnú výhodu. Ako procesný partner Siemens podporuje svojich zákazníkov na ceste k digitalizácii.
Chceli sme sa uistiť, že naša nová továreň bude odolná voči budúcnosti, aby rýchlo reagovala na najnovšie trendy, vytvorila nové obchodné príležitosti a zostala na špičke výroby farieb.
Kevin Worrell, Projektový riaditeľ pre Dulux, Austrália
Zákaznícky magazín

Link to magazine article

Výhody počas celého životného cyklu tovární

Skutočná pridaná hodnota vďaka digitálnej továrni

Bez ohľadu na to, či chcete vyrábať stále menšie veľkosti dávok s maximálnou účinnosťou, inteligentne naplánovať opatrenia na údržbu a opravy alebo systematicky minimalizovať prestoje, je digitálny závod kľúčom. Je to vízia, ktorú môžete realizovať s integrovaným programom pre hardvér, softvér a služby.

Nové perspektívy v každej fáze životného cyklu továrni


Naše portfólio ponúka všetko, čo potrebujete na efektívne zaznamenávanie a inteligentnú využitie obrovského množstva údajov, ktoré generujú procesy. To je základný predpoklad pre vytvorenie digitálnej dvojičky, ktorú budete používať na mapovanie a optimalizáciu celého životného cyklu tovární.


Všeobecná dátová platforma umožňuje všetkým disciplínam zapojeným do projektu závodu generovať zdieľaný dátový model. To umožňuje, že väčšina procesov, ktoré sa zvyčajne vykonávajú postupne, sa vykonáva paralelne, šetrí drahocenný čas a náklady a súčasne zvyšuje inžiniersku kvalitu.


Digitálne dvojča tiež umožňuje simuláciu zariadenia pred kritickou fázou uvedenia do prevádzky, čo zaisťuje spoľahlivú implementáciu. Medzi ďalšie výhody dvojitej digitálnej technológie, ktorá môže byť vytvorená aj pre existujúcu prevádzku, patrí rýchle a efektívne vykonávanie školení a modernizačných opatrení.

Prechod od integrovaného inžinierstva k integrovaným operáciám je dôležitým krokom na ceste k Industry 4.0 pre našich zákazníkov v procesných odvetviach. Poskytujeme integrované riešenia v celom životnom štádiu tovární a poskytujeme prvý nepretržitý dátový model.
Jürgen Brandes, Generálny riaditeľ divízie Process Industries and Drives

Priamy model aktuálneho stavu


Operačná fáza je ďalšou oblasťou, v ktorej môžete veľmi profitovať z digitálneho dvojčaťa. Napríklad, môžete výrazne zvýšiť spoľahlivosť a dostupnosť vášho závodu neustálym sledovaním vašich mechanických aktív. Zoznámenie sa s aktuálnym stavom svojich aktív vám tiež umožňuje inteligentne spravovať opatrenia na údržbu a opravy a znížiť neplánované prestoje na minimum.Zmeny v zariadení, ktoré vznikli údržbárskymi činnosťami alebo výmenou komponentov, sú priamo zahrnuté do digitálneho dvojčaťa. Všetky dotknuté dokumenty a plány sa tiež automaticky aktualizujú tak, aby bola vždy k dispozícii najnovšia dokumentácia k továrni.

Modulárna výroba

Od modulového inžinierstva po modulárnu automatizáciu - pre zvýšenú flexibilitu

Vzhľadom na tendenciu k čoraz viac špecifickým požiadavkám zákazníkov musia byť produkty vyrábané v menšom a menších dávkach a čo najrýchlejšie ekonomicky možné. V tomto prostredí rastie dôležitosť modulárnej výroby. Umožňuje rýchlo a jednoducho prispôsobiť konfiguráciu zariadenia neustále sa meniacim požiadavkám. Výrobné procesy sú zhotovené z modulov s vlastnou automatizáciou / inteligenciou, ktorú je možné jednoducho pridať alebo upraviť. Pomocou rozhrania MTP (balík typu modulu) môžu byť všetky moduly efektívne prepojené prostredníctvom vyššieho riadiaceho systému. Spoločnosť Siemens to nielen podporuje v automatizačnom systéme riadenia procesov Simatic PCS 7 a TIA Portal, ale umožňuje aj modulárny inžiniering počas celého životného cyklu zariadenia pomocou inžinierskeho nástroja COMOS a simulačného softvéru Simit.

Open Architecture NAMUR (NOA)

Digitálne výhody vďaka "druhému dátovému kanálu" - rýchle, jednoduché a spoľahlivé


Inteligentné spracovanie obrovských objemov údajov z výrobných zariadení v procesných odvetviach zohráva rozhodujúcu úlohu pri digitalizácii priemyslu. Úlohou je pristupovať k existujúcim a často nepoužitým množstvám údajov ("veľké údaje") bez toho, aby to ovplyvnilo samotné údaje a bez ohrozenia bezpečnosti a dostupnosti systému. Architektúra NAMUR Open (NOA) opisuje požiadavky na pripojenie prostredníctvom druhého dátového kanála a v budúcnosti definuje štandardizované dátové štruktúry podľa "informačného modelu NOA". Naša ponuka produktov obsahuje komponenty, ktoré podporujú NOA. Môžu sa použiť na vytvorenie druhého dátového kanála, ktorý umožňuje priame pripojenie z poľa k aplikáciám a riešeniu cloudu MindSphere. 

Vďaka NOA už nemusia byť nové funkcie monitorovania a skúmania (M + O) merané v porovnaní s prísnymi požiadavkami jadrovej automatizácie. V budúcnosti sa môžu použiť automatizačné riešenia s výrazne nižšími požiadavkami na dostupnosť.
 

Poradenstvo v oblasti digitalizácie

Stratégie úspešnej digitálnej transformácie vašej spoločnosti

Pre priemyselné spoločnosti po celom svete, ktoré chcú zostať konkurencie schopné, digitalizácia nie je otázkou: ale je nevyhnutná. Ale odkiaľ by ste mali začať digitálnu cestu a aké sú náklady? Pomôžme vám navrhnúť vašu digitálnu transformáciu. Vytvorili sme Digitalization Consulting pre zákazníkov, ako ste vy v procesných odvetviach. Zistite si našu škálu digitálnych možností pre celý hodnotový reťazec. Sme radi, že Vám môžeme pomôcť.

Apps

Inteligentné aplikácie pre maximálnu prehľadnosť údajov

Najmodernejšia automatizačná technológia môže generovať obrovské množstvo údajov z výrobných procesov. Na to, aby sa tieto údaje stali transparentnými informáciami, ktoré umožnia vašej spoločnosti využiť plný potenciál digitalizácie, sú potrebné sofistikované hodnotiace nástroje. Nasledujúce aplikácie ilustrujú, čo je možné. 
Referencie

Spoločnosti na ceste k tomu, aby sa stali digitálnymi podnikmi

Presvedčte sa, ako úspešne ťažia spoločnosti v procesnom priemysle z nášho integrovaného hardvéru, softvéru a služieb

Kontaktujte digitalizačné poradenstvo

Osvedčená odbornosť pre všetky aspekty digitálnej transformácie

Rýchlejšia cesta k úspešnej digitálnej transformácii: odborníci z nášho tímu Digitalization Consulting vám radi pomôžu!