Ako ovplyvňuje Ingenuity for life život každého z nás?

Vďaka nášmu nadšeniu pre technológie nastavujeme štandardy a vytvárame udržateľné hodnoty - pre našich zákazníkov a celú spoločnosť. Vďaka elektrifikácii, automatizácii a digitalizácii Siemens pomáha zvyšovať kvalitu života.
Ingenuity for life

Od vynaliezavosti k dômyselnosti pre život

Už takmer 170 rokov hľadáme spôsoby, ako zlepšovať život v mnohých oblastiach. Vďaka nášmu nadšeniu pre technológie nastavujeme štandardy a vytvárame udržateľné hodnoty - pre našich zákazníkov, spoločnosť a pre každého jednotlivca. Zakladateľ našej spoločnosti, Werner von Siemens, by to nazval vynaliezavosť. Dnes to nazývame Ingenuity for life. 

Ingenuity for life zabezpečuje základ pre silnú ekonomiku zvládnutím problémov dnešnej energetiky. Napríklad, inteligentné technológie zabezpečujú stabilnú dodávku elektriny riadením fluktuácií zdrojov energie z veternej a solárnej energie.

Ingenuity for life  posúva priemysel do budúcnosti. Masová výroba sa preto stáva tak flexibilnou, že dokáže splniť dokonca aj individuálne požiadavky. Napríklad pomocou digitalizácie celého výrobného procesu.

Vďaka Ingenuity for life  sú naše mestá príjemnejšie pre život a lepšie vyzerajú, vďaka zvyšovaniu ich účinnosti a šetrnosti voči životnému prostrediu a vylepšovaniu presnosti. Napríklad, inteligentné siete a ovládanie svetelných signálov dávajú prednosť autobusom a záchranným vozidlám.

Spolu s našimi zákazníkmi sa venujeme mnohým výzvam, s ktorými sa stretávame. Vďaka našej profesionalite v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie zlepšujeme životy ľudí dnes a vytvárame dlhotrvajúce hodnoty pre budúce generácie.

To je to, čo nás poháňa a čo je naším sľubom. Toto je Ingenuity for life.

Budúcnosť výroby

Rýchla a flexibilnejšia výroba

Digitalizácia dramatickým spôsobom mení výrobný proces. Procesné aj diskrétne odvetvia čerpajú výhody z bezproblémovej integrácie údajov z vývoja produktov, výroby a dodávateľského reťazca. Vďaka tomu dokážu výrobcovia flexibilne reagovať na špecifické potreby svojich zákazníkov.

Uspokojovanie individuálnych požiadaviek zákazníkov a posilnenie priemyslu po celom svete

Konkurencia medzi priemyselnými podnikmi je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Digitalizácia posúva výrobný proces na úplne novú úroveň: Závody, výrobky a stroje budú stále viac zosieťované do integrovaného hodnotového reťazca. Hlavné problémy diskrétneho aj procesného priemyslu sú rovnaké: skrátenie času potrebného na dodanie na trh, zvýšenie flexibility a účinnosti.

Stále viac zákazníkov požaduje výrobky prispôsobené na mieru, ktoré sú cenovo dostupné, zároveň však vyrobené profesionálne a včas dodané. Aby bolo možné splniť tieto očakávania, priemyselní výrobcovia a malé a stredne veľké podniky musia vyrábať tovar s veľkou možnosťou flexibility a riadiť celý proces od objednávania cez vývoj produktov, výrobu až po dodávku.

Inovácie spoločnosti Siemens umožňujú výrobcom prechod na najnovšie digitálne spôsoby vývoja produktov a výroby. Výsledkom je, že firmy dokážu podstatne zlepšiť svoju flexibilitu a rýchlosť a tým zvyšovať spokojnosť zákazníkov.

Referencie vo svete

Inteligentná infraštruktúra

Optimalizácia infraštruktúry

Snímače, softvér a kontrolné systémy sú charakteristickými znakmi inteligentnej infraštruktúry: plynulejšia premávka, znižovanie spotreby energie, ochrana životného prostredia a zabezpečenie, že mestá sú atraktívnejšími miestami na život aj podnikanie.

Ekonomiky a mestá musia byť konkurencieschopné a zabezpečovať vysokú kvalitu života.

Funkčná infraštruktúra je základom miest a celých ekonomík. Zabezpečuje mobilitu, energiu, vodu, bezpečnosť a vysokú kvalitu života. Miestne samosprávy a národné vlády musia zabezpečiť, aby infraštruktúry zabezpečovali aktuálne aj budúce požiadavky. Inteligentné infraštruktúry zabezpečujú účinné a spoľahlivé poskytovanie základných služieb.

Inteligentné riadenie budov zvyšuje bezpečnosť a pohodlie v ďaka informačným technológiám a automatizácii. Okrem toho optimalizuje výrobu a spotrebu energie v budovách.

Inteligentné, integrované systémy mobility zabezpečujú vysokokapacitné využívanie a dostupnosť - za nižšiu cenu. A čo viac, ľudia čerpajú výhody z väčšieho pohodlia, bezpečnosti a presnosti.

Pre ekonomiky a mestá s obmedzenými finančnými zdrojmi predstavujú inteligentné technológie rýchly a účinný spôsob na optimalizáciu existujúcich infraštruktúr. Spoločnosť Siemens dokáže pomôcť s odomknutím potenciálu poskytovaním inovatívnych riešení financovania.

Referencie vo svete

Udržateľná energia

Spoľahlivá a cenovo dostupná energia

Energia! Elixír nášho moderného sveta. Doma aj v práci. Obytné aj kancelárske priestory, priemyselné komplexy aj prepravné systémy - všetky sú závislé na účinných dodávkach bezpečnej a čistej energie. Dnešné trhy s energiou sa rýchlo menia, čo je výsledkom snáh na dosiahnutie zníženia našej závislosti na fosílnych palivách a zvýšenie obnoviteľných zdrojov energie. Alternatívne obchodné modely a inovatívne technológie sú preto nevyhnutne dôležité na úspešný prechod k novej energetike.

Referencie vo svete