Zlepšovanie kvality života

Náš prínos k zdravotnej starostlivosti

Na Slovensku je stredná dĺžka života obyvateľstva v rámci Európskej únie naďalej podpriemerná, preto sú moderné medicínske prístroje, ktoré umožňujú včasne a šetrne diagnostikovať závažné choroby, kľúčové.
Siemens je dlhoročným partnerom slovenského zdravotníctva, ktorému pomáhame technologicky napredovať a odborne rásť.
Na Slovensko neustále prinášame naj-novšie svetové technológie. Po prvýkrát v Európe sme u nás inštalovali detektory
STELLAR, ktoré pomáhajú znižovať radiačnú záťaž pri vyšetreniach pacientov. Naša technológia pomáha zachraňovať život skenermi s najrýchlejšou otáčkou gantry, a to len za 0,33 sekundy.
Na CT prístrojoch značky Siemens sa na Slovensku ročne vykoná viac ako 350-tisíc vyšetrení. Dôležitým záväzkom a strategickým cieľom je pre nás aj zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby pacientov.
Dôležitou súčasťou zdravotníctva je aj laboratórna diagnostika, v ktorej spoločnosť Siemens Healthcare ponúka špičkové technológie. Ročne sa v Slovenskej republike vykoná na analyzátoroch Siemens Healthcare 35 700 000 medicínskych laboratórnych testov.

Vďaka servisným strediskám po celom Slovensku garantuje Siemens Healthcare ako jediný dodávateľ príchod servisných technikov do nemocnice alebo na polikliniku v priebehu 2 hodín.

Náš prínos k ochrane životného prostredia

Slovensku patrí v celosvetovom rebríčku Global Footprint Network, ktorý vyhodnotil ekologickú stopu na obyvateľa krajiny, 45. miesto. V globálnom porovnaní kvality a ochrany životného prostredia vypracovanom americkou univerzitou Yale, ktorá analyzovala krajiny z pohľadu znečistenia vzduchu, vody, recyklácie odpadov, legislatívy a podobne, skončilo Slovensko na 21. priečke.
Siemens ako medzinárodná spoločnosť nesie zodpovednosť za dlhodobé globálne výzvy, ku ktorým patrí aj ochrana ivotného prostredia. Chceme podnikať tak, aby sme zaistili udržateľnú budúcnosť aj nasledujúcim generáciám, preto sa snažíme byť ekologicky ohľaduplní. Odráža sa to v našom vlastnom fungovaní aj v našich technologických riešeniach.
O viac ako polovicu sme tiež znížili spotrebu vody na jedného zamestnanca a množstvo emisií CO 2 na 1 m 2 .
Náš príspevok k ochrane životného prostredia však geometricky narastá pri zohľadnení prínosov našich technológií. Napríklad naše riešenia pre preferenciu mestskej hromadnej dopravy motivujú obyvateľov viac využívať verejnú dopravu a znižujú spotrebu energií električiek, trolejbusov alebo autobusov. Výsledkom je nielen odbremenenie premávky na cestách, ale aj pozitívny vplyv na ekológiu a na kvalitu života.

Podľa analýzy EKOProfit sa nám podarilo medziročne znížiť spotrebu tepla a elektriny na 1 m 2 zhruba o polovicu. Spotreba tepla klesla zo 115,09 kWh/m 2 na 60,49 kWh/m 2 a elektriny zo 46,44 kWh/m 2 na 19,41 kWh/m 2 .

Náš prínos k bezpečnosti obyvateľstva

Moderné ekologické osvetlenie, ako aj systémy na zefektívnenie hromadnej dopravy a pre uľahčenie parkovania prinášajú obyvateľom miest vyššiu bezpečnosť a lepšiu kvalitu života. Preto patrí ich zabezpečenie k základnému poslaniu miest a obcí.
Naše technológie zabezpečujú verejné osvetlenie pre takmer 1 milión obyvateľov v slovenských mestách, čím prispievame k zvyšovaniu bezpečnosti ľudí a k znižovaniu kriminality. Dodávať verejné osvetlenie neznamená pre nás iba esteticky a hospodárne osvetliť verejné priestranstvá, ale aj poskytnúť mestám efektívnu podporu pri spravovaní a servise infraštruktúry.
Naše služby a produkty protipožiarnych a bezpečnostných systémov chránia na pracoviskách, v hoteloch a v divadlách
viac ako 50-tisíc osôb. Iba u kľúčových zákazníkov z oblasti priemyslu chránime protipožiarnymi systémami viac ako 12-tisíc zamestnancov. Staráme sa tiež o protipožiarnu bezpečnosť cestujúcich na 13 kilometroch diaľničných a železničných tunelov.

Riadiace systémy od Siemensu riadia dopravu na viac ako 250 svetelných križovatkách na Slovensku, cez ktoré prejde denne 9 miliónov automobilov.

 

Dlhodobá práca pre Slovensko

Spoločnosť Siemens je pre Slovensko prínosom už takmer 115 rokov. Už v roku 1902 vznikli uhorské Siemens-Schuckert
závody, prvá továreň Siemensu na výrobu generátorov, elektrických strojov, aparatúr a transformátorov u nás. Jej založenie podnietila objednávka elektrického osvetlenia pre vtedajších 65-tisíc obyvateľov Bratislavy. Odvtedy sa náš prínos pre krajinu prehlboval. V medzivojnovom období zamestnával Siemens na Slovensku 1 400 ľudí a vyrábal prakticky všetky prvé elektrické zariadenia, čím výrazne prispel k elektrifikácii krajiny.
Po druhej svetovej vojne počas socializmu styky koncernu so Slovenskom poľavili, ale nepretrhli sa. Napríklad v roku 1984
dodal Siemens prvý CT prístroj do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorý priniesol
prevratné možnosti moderného diagnostikovania ochorení. Do ľudského tela videl tak ako žiaden iný prístroj pred ním.

 

Dielce a elektrické komponenty Siemensu našli uplatnenie v električke, ktorá začala v roku 1912 premávať vo Vysokých Tatrách medzi Popradom a Starým Smokovcom. O tri roky neskôr pomohli naše technológie sprevádzkovať parnú elektráreň v Poprade.

K oficiálnemu obnoveniu zastúpenia koncernu Siemens prišlo v roku 1993, krátko po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Do konca dekády sme sa zúčastnili na veľkých energetických projektoch v atómových elektrárňach,
na modernizácii zdravotníckej techniky, na rekonštrukcii a prevádzke verejného osvetlenia vo viacerých mestách
aj na nahradení starej neekologickej teplárne a na spustení prevádzky Paroplynového cyklu.
Podieľali sme sa tiež na digitalizácii telefónnej siete Slovak Telekomu, na projektoch automatizácie výrobných liniek v najväčších fabrikách a za rekordné tri roky sme formou projektu na kľúč postavili novú paroplynovú elektráreň v Malženiciach, ktorá dodáva ekologicky čistú elektrinu do približne 900-tisíc domácností.
Zlepšovanie kvality života V novom miléniu sme pokračovali v modernizácii Slovenska napríklad dodávkami zabezpečovacieho systému pre Železnice Slovenskej republiky, dodávkami technológií pre zrekonštruovanú mestskú spaľovňu komunálneho odpadu v Bratislave, ktorá vďaka tomu patrí k najmodernejším v strednej Európe.

Nesieme spoločenskú zodpovednosť

Vieme, že naše konanie ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijeme. Preto sa každodenne snažíme konať eticky a byť spravodliví a empatickí voči zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom, akcionárom aj voči verejnosti. Sme však presvedčení, že naplnením týchto základných princípov ľudskosti a slušnosti sa naša zodpovednosť nekončí. Vieme totiž, že jednou z podmienok nášho úspechu je dobre fungujúca a prosperujúca krajina so vzdelanými ľuďmi, ktorí popri vlastnom úspechu nezabúdajú ani na sociálne slabších či hendikepovaných.
Preto na Slovensku neustále podnikáme prospešné aktivity pre rozličné skupiny či komunity ľudí.

 

 

Aktivne sme sa zapojili do boja proti rakovine prsníka, ktorou dnes na Slovensku trpí 1 z 10 žien. Tento typ rakoviny má až 90-percentnú úspešnosť liečby, ak sa odhalí včas. V osvetovej kampani sme sa preto zamerali na prevenciu a poskytli bezplatnú preventívnu onkologickú prehliadku stovkám zamestnankýň Siemensu a našich vybraných obchodných
partnerov. 21 rodinám s postihnutými deťmi sme darovali automobily, ktoré sme predtým využívali vo firme ako služobné vozidlá. Rodiny s postihnutými deťmi často mávajú finančné problémy a nemôžu si preto dovoliť kúpiť auto, hoci veľmi potrebujú byť mobilné. Podporili sme modernizáciu jednej z najväčších ául Žilinskej university s kapacitou 180 študentov, ktorá na základe toho dostala pomenovanie po vynálezcovi Wernerovi von Siemensovi. Každoročne organizujeme zamestnanecký grantový program, v rámci ktorého majú naši zamestnanci možnosť zapojiť sa do projektu pomoci jednotlivcom v núdzi alebo verejnoprospešným inštitúciám.

Ľuďom postihnutým povodňami sme darovali stovky nových elektrospotrebičov.