Digital Industries (DI)

Naše riešenie

Pomáhame priemyselným podnikom na ceste k digitalizácii

Siemens Digital Industries je lídrom inovácií a technológií v oblasti priemyselnej automatizácie a digitalizácie. Vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi a zákazníkmi ponúkame komplexné portfólio riešení pre digitálnu transformáciu v diskrétnom aj procesnom priemysle.

Naše poslanie

Vyššia flexibilita výrobných procesov

Pokročilá digitalizácia spolu so zvyšujúcou sa flexibilitou výrobných procesov poskytuje priemyselným podnikom po celom svete nové príležitosti. Digitálne technológie umožňujú rýchlejšie reagovať na rastúce a individualizované požiadavky zákazníkov a skrátiť čas potrebný uvedenia na trh. Digitálna transformácia je prvým krokom na ceste k ďalším inováciám a úplne novému obchodnému modelu založenému na dátach.

 

Ako partner poskytujúci špičkové technológie pre automatizáciu a digitalizáciu diskrétnej aj procesnej výroby podporujeme našich zákazníkov, aby objavili potenciál digitalizácie a zistili, aké výhody môže priniesť ich podnikanie.

 

Riešením spoločnosti Siemens pre implementáciu konceptu Priemysel 4.0 v praxi je portfólio pre Digitálny podnik. To poskytuje firmám všetkých veľkostí komplexné riešenie pre digitalizáciu celého hodnotového reťazca spolu so službami pre jeho integráciu. Riešenia pre Digitálny podnik sú prispôsobené potrebám konkrétnych priemyselných odvetví a umožňujú zákazníkom skrátiť dobu vývoja výrobkov a zároveň zvýšiť flexibilitu a produktivitu ich výrobných procesov.

Integrácia špičkových technológií

Ako líder v oblasti inovácií umožňujeme našim zákazníkom byť o krok pred konkurenciou. Integrujeme špičkové technológie, ako sú umelá inteligencia, edge computing, 5G siete pre priemyselné využitie, autonómne manipulačné systémy, blockchain a aditívnu výrobu do nášho portfólia pre digitálny podnik. Tým podporujeme vývoj informačných a prevádzkových technológií a umožňujeme inteligentne využívať cenné dáta.

 

Vďaka MindSphere, otvorenému operačnému systému a cloudovému riešeniu pre internet vecí (IoT), ktorý slúži na pripájanie rôznych zariadení ku cloudu, možno zbierať veľké množstvo cenných dát, ktoré výrobné stroje a továrne generujú. MindSphere umožňuje tieto dáta ďalej spracovať pomocou aplikácií a pokročilých analytických funkcií a ďalej ich premeniť v dáta, ktoré zvýšia efektivitu vášho podnikania. Okrem toho podporujú nové obchodné modely založené napríklad na prediktívnej údržbe alebo modelu pay-per-use.

 

Jedna vec je istá: digitalizácia a vzájomná konektivita vyžadujú kybernetickú bezpečnosť a jeden bez druhého nemôže existovať. Sme presvedčení, že priemyselná bezpečnosť je pre úspešnú digitalizáciu kľúčová, a preto ju považujeme za najvyššiu prioritu už od samotného návrhu inovatívnych produktov, riešení a služieb.

Vďaka spoločnosti Siemens Digital Industries prenášame našich zákazníkov z diskrétneho a spracovateľského priemyslu na ďalšiu úroveň digitálnej transformácie. Naše portfólio digitálnych podnikov a naše špičkové technológie pripravujú cestu k väčšej flexibilite a produktivite - pre spoločnosti akejkoľvek veľkosti a akéhokoľvek odvetvia. “
Klaus Helmrich, člen predstavenstva spoločnosti Siemens AG a generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Digital Industries

Aké výhody môže digitalizácia priniesť vášmu podnikaniu?

Rýchlejší, flexibilnejší, efektívnejší a pripravený na ďalší krok digitálnej transformácie: Pozrite sa, ako riešenia Digital Enterprise spoločnosti Siemens pomáhajú priemyselným podnikom obstáť na vysoko konkurenčnom trhu.

Čo hovoria naši zákazníci

Digitálne dvojčatá zvyšujú technickú účinnosť

Rýchlejšie uvedenie na trh nových špeciálnych strojov pre farmaceutický priemysel bolo pre nemeckého výrobcu strojov Bausch + Ströbel možné pomocou digitálnych dvojčiat. Generálny riaditeľ Dr. Hagen Gehringer tiež reštrukturalizoval tímy v oblasti mechaniky, elektriny a automatizácie, aby umožnil rozvoj interdisciplinárnych disciplín - to všetko výrazne skrátilo časy strojárstva.

Efektívna výroba aj vo veľkosti šarže

Vďaka veľmi vysokej miere automatizácie a digitalizácie ponúka Dulux Australia efektívnu výrobu aj v samostatnej objednávke. Pre projektového riaditeľa Kevin Worrell to znamená, že iba jedna paleta farieb - 100 litrov - môže byť vyrobená na špeciálnu objednávku alebo v reakcii na požiadavky trhu.

Návrhy šité na mieru

Letecký výrobca Piper Aircraft Inc. používa pri navrhovaní lietadiel priemyselný softvér Siemens a Digital twins. Výsledkom je, že spoločnosť Piper dokázala vybaviť svojich trénerov najmodernejšou elektronickou technológiou, pričom produkcia sa počas osemročného obdobia desaťnásobne zvýšila. „Chcem, aby moji inžinieri boli inovatívni. Na to musia mať tie najlepšie nástroje, ktoré sú k dispozícii, “hovorí prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Piper Simon Caldecott.

Naše riešenia pre vaše podnikanie

Každá spoločnosť má špecifické potreby a požiadavky, ktoré by sa mali uznať. Vďaka našim zavedeným a komplexným znalostiam trhov môžeme našim zákazníkom ponúknuť tie najlepšie a najvhodnejšie produkty, riešenia a služby, ktoré sa dajú efektívne a efektívne využívať v ich podnikoch.

Zaujímavé fakty o Digital Industries