Dokumenty

Dokumenty pre podmienky spolupráce, podpory a služby prevádzkových spoločností a spoločností skupiny Siemens

Certifikát IMS Siemens s.r.o. platný pre celú spoločnosť a zahrňajúci systémy:
 ISO 9001
(Quality Management Systems)
 ISO 14001 (Environmental Management Systems)
 ISO 27001 (Information Security Management System) 

 

Certifikát SCCP (Safety Certificate Contractors / Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov)