Gas and Power (GP)

Naše podnikanie

Plne integrované riešenia v celom energetickom reťazci

Spoločnosť Siemens Gas and Power so sídlom v Houstone v Texase je jedinou spoločnosťou na svete, ktorá môže poskytovať plne integrované produkty, riešenia a služby v rámci energetického hodnotového reťazca výroby ropy a plynu, výroby a prenosu energie.

Čo robíme

Spoločnosť Siemens Gas and Power sa zameriava na pomoc zákazníkom pri orientácii na najnaliehavejšie energetické problémy na svete, rovnako dnes, ako aj zajtra. Medzi základné aplikácie patrí poskytovanie produktov, riešení a služieb, vďaka ktorým je fosílna energia zelenšia; poskytovanie decentralizovaných a flexibilných energetických riešení; riadenie zložitosti siete; zlepšovanie a znižovanie rizika starnúceho majetku; a prepojenie ponuky a dopytu pomocou technológií ukladania, ako sú batérie v sieti a technológie Power-to-X. Spoločnosť Siemens Gas and Power má širokú zákaznícku základňu, ktorá zahŕňa ropu a plyn, verejné služby, nezávislých výrobcov energie, strojárske, obstarávacie a stavebné spoločnosti (EPC), prevádzkovateľov prenosových sústav a priemyselné spoločnosti v odvetviach, ako je ťažba a chemikálie. Gas and Power ponúka:

  • Produkty na výrobu energie, ako sú plynové a parné turbíny, generátory, balíčky turbín a riešenia na mieru upravené OEM elektrárne pre decentralizované, priemyselné a vysokovýkonné elektrárne a rýchle energetické riešenia. Tieto produkty a riešenia sa zameriavajú na obchodné úspechy pre verejnoprospešné podniky a priemyselných používateľov zvyšovaním obratu, znižovaním nákladov a zvyšovaním ziskovosti. V závislosti od potrieb zákazníka sa možnosti pohybujú od komponentov, cez hnacie ústrojenstvo až po úplné riešenia.
  • Produkty, systémy, riešenia a služby pre spoľahlivý prenos a distribúciu elektrickej energie. Naša ponuka zahŕňa zariadenia a systémy pre nízkonapäťové rozvodné siete a vysokonapäťové prenosové systémy.
  • Rozsiahla sieť služieb s odbornou podporou závodu alebo pracoviska, ktorá zvyšuje výkonnosť. Naše portfólio služieb zahŕňa údržbu, opravy, výmeny, modernizácie a vylepšenia komponentov, ako sú plynové, parné a veterné turbíny, ako aj generátory vo veľkých a priemyselných elektrárňach a kompresory pre ropný a plynárenský priemysel.
  • Diaľkové monitorovanie a diagnostika, ktoré znižujú náklady na energiu, od vývoja proaktívnych riešení až po analýzu údajov o jednotlivých turbínach, ako aj o celú flotilu.
  • Preukázané schopnosti projektu - nielen pre produkty, ale aj pre riešenia a služby (vrátane digitálnych služieb) a financovanie projektov.

Na prvý pohľad

Gas and Power sa odlišujú v energetickom priemysle tým, že pomáhajú zákazníkom zlepšovať získavanie ropy, aby čo najlepšie využili naše prírodné zdroje, zachytávali odpadový plyn a premieňali ho na energiu, dodávali energiu do miest, ktoré ju nemajú, dodávajú energiu zo vzdialených veterných fariem, tam, kde je to potrebné a pomocou vzdialených digitálnych technológií na udržanie prevádzky elektrární v politicky nestabilných regiónoch.
bolivia
Referencie

Dodávanie elektriny do Bolívie


Prinášame ľuďom energiu, spoločne. Ende Andina rozširuje tri zo svojich tepelných elektrární, aby do bolívijskej elektrickej siete pridala viac ako jeden gigawatt s komponentmi, ako sú plynové turbíny a logistika od spoločnosti Siemens.

 

Prečítajte si viac o tom, ako Bolívia a Siemens zlepšujú prístup k elektrickej energii pre rastúcu populáciu krajiny a jej rozvíjajúcu sa ekonomiku.

Q&A's

Otázky a odpovede

Vo vzťahu k odvetviam Gas & Power (ropa a plyn, centrálna výroba energie, prenos a výroba energie):

  • Vývoj a vlastníctvo produktov priemyselných ovládacích prvkov a inteligentných senzorov sú u našich kolegov v inteligentnej infraštruktúre. Gas & Power rieši požiadavky a financuje výskum a vývoj na ďalšie vylepšovanie nášho portfólia I&C pre potreby našich zákazníkov.
  • Gas & Power skúma riadiace systémy elektrární, aby urobil ďalší krok k riešeniu budúcich potrieb našich zákazníkov. Patria sem témy ako Edge alebo DCS v cloude.
  • Naďalej bude zvyšovať možnosti prepojenia a zlepšovať analýzy našich produktov, riešení (napr. Sensformer) a nainštalovanej základne aktív, aby našim zákazníkom umožnila pochopiť hodnotu digitalizácie.
  • Investujeme do schopností a partnerstiev, aby sme poskytli bezproblémovo integrované riešenia a zlepšili naše vnímacie a analytické schopnosti.

Globálna spoločnosť dnes čelí veľmi odlišnej energetickej budúcnosti s väčšou vzájomnou závislosťou a zložitosťou. Energetický priemysel sa transformuje uprostred digitálnej a technologickej revolúcie a posúva nás k čoraz komplexnejším, multimodálnym a decentralizovaným systémom. Existujúce obchodné modely sú tiež narušené a nové reťazce energetických hodnôt sa znovu kombinujú. Výsledkom je systém, ktorý už nie je „lineárny“; namiesto toho si bude vyžadovať integrované energetické ekosystémy, ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec. To znamená, že tradičné a nové prvky v rámci výroby, prenosu, distribúcie a spotreby musia byť hladko integrované, aby sa naplno využil ich plný potenciál. Riadenie tejto komplexnosti je skutočnou výzvou formovania novej energetickej budúcnosti.

Po 1. apríli zostane naše portfólio a umiestnenie nezmenené. Na základe našich silných stránok sa snažíme zdokonaľovať svoje portfólio a stopu, aby sme lepšie riešili problémy našich zákazníkov.

Nová štruktúra nebude mať žiadny vplyv na vaše servisné zmluvy. Všetky kontaktné miesta zostanú rovnaké a budeme aj naďalej poskytovať najlepšie služby vo svojej triede.

Siemens a nová organizácia GP jasne identifikovali zmeny na trhu a nielen zareagovali, ale v súčasnosti poháňajú trh s plne integrovaným rozvojovým a investičným prístupom prostredníctvom PDI Business (Project Development and Investment). V tomto prístupe investujeme nielen do veľmi skorých štádií energetických projektov, aby sme zabezpečili trhový podiel a nadpriemerné zisky, ale tiež plne využívame finančné portfólio, ktoré spoločnosť Siemens ponúka a ktorá siaha od Equity Finance, cez štruktúrované dlhové produkty až po leasing a riešenia na prenájom.

Obnoviteľné zdroje sú určite súčasťou riešenia na zníženie škodlivých emisií. Na zabezpečenie dodávky energie sú uhľovodíky v dohľadnej budúcnosti nevyhnutné. Za týmto účelom spoločnosť Gas & Power vyvíja riešenia na zníženie environmentálnej stopy ropných a plynových aktivít. Vytvára tiež kritickú dopravnú infraštruktúru (konkrétne plynovod a LNG), ktorá umožňuje presunúť prírodný plyn - čistejšiu alternatívu uhlia - na cieľové trhy, kde sa dá použiť ako východisková surovina. Spoločnosť Gas & Power navyše podporuje bezpečné, čisté a cenovo dostupné napájanie v našom portfóliu prenosu. Okrem toho Gas and Power vyvíja riešenia decentralizovaných energetických systémov pre vertikály a hybridy, ktoré budú nevyhnutnou súčasťou našich riešení pre budúce energetické systémy. A nakoniec, Gas & Power vyvíja technológie na zabezpečenie toho, aby rozvodné siete dokázali pojať energiu z viacerých zdrojov vrátane obnoviteľných zdrojov.

Kontakt

Gas and Power

Ak sa chcete dozvedieť viac o produktoch a riešeniach spoločnosti Siemens Gas and Power a o tom, ako vás môže podporiť, kontaktujte nás.