Hlavné sídlo spoločnosti Siemens

Centrála spoločnosti Siemens, s.r.o.

Poštová adresa:
    
    Siemens s.r.o.
        Lamačská cesta 3/A 
        Bratislava - Karlova Ves 841 04


        GPS: 48.169678, 17.074786

        Zobraziť mapu


Kontakt: 
(+421 2) 59 68 11 15

E-mail: sieskrecepcia_bts_l@siemens.com
             kontakt.sk@siemens.com

 

Parkovanie v Bratislave pre návštevy / Parking for visitors:

 

Fakturačné údaje

Názov subjektu: Siemens, s.r.o.

IČO: 31 349 307

IČ DPH (VAT No.): SK2020295244

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4964/B

Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

dátum založenia: 6. apríl 1993

spoločník: Siemens Aktiengesellschaft Österreich,  

                  Siemensstraße 90

                  1210 Viedeň

                  Rakúska republika 

konatelia: Ing. Vladimír Slezák, Ing. Pavel Lakatoš

 

Bankové spojenie:


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: 1423039032/1111 
IBAN: SK36 1111 0000 0014 2303 9032 SWIFT: UNCRSKBX

 

Úplný výpis z obchodného registra

Obchodné spoločnosti:

Kontakt pre médiá:

Personálny útvar:

Regional Compliance Officer:

Orsolya Pajer
Tel.: +36 (30) 9718753
orsolya.pajer@siemens.com

Košice

Poštová adresa:

        Siemens s.r.o.
    
    Tr. SNP č. 37 
        040 11 Košice 11 
        Zobraziť mapu

 

Tel.: (+421 55) 79 54 811

Fax: (+421 55) 79 54 833Žilina

Poštová adresa:
    
    Siemens s.r.o.

        Framborská 58 
        010 01 Žilina 
        Zobraziť mapu