Smart Infrastructure (SI)

Smart Infrastructure spája energetické systémy, budovy a priemyselné odvetvia s cieľom prispôsobiť a vyvíjať spôsob, akým žijeme a pracujeme. Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na vytvorení ekosystému, ktorý intuitívne reaguje na potreby ľudí a pomáha zákazníkom lepšie využívať zdroje. Pomáha našim zákazníkom prosperovať, spoločenstvám napredovať a podporuje trvalo udržateľný rozvoj. Robíme to od makra k mikroúrovni, od fyzických produktov, komponentov a systémov po pripojené digitálne ponuky a služby uložené na cloude. Od inteligentného riadenia siete a elektrifikácie po inteligentné riešenia ukladania dát, od automatizácie budov a riadiacich systémov po prepínače, ventily a senzory.

Creating environments that care.

Vytváranie prostredí, na ktorých záleží.

Inteligentná infraštruktúra podporuje spôsob, akým všetci chceme žiť - šťastne, pohodlne, udržateľne a v harmónii. Podporuje spôsob, akým chcú priemysel a organizácie byť - efektívne, zodpovedné a múdrejšie. Technológia a vynaliezavosť ľudí sa spájajú, aby sa spojili s prostredím a starali sa o náš svet.