Spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si, že naše konanie ovplyvňuje okolie a svet, v ktorom žijeme. 

Správať sa zodpovedne znamená pre nás v prvom rade konať každodenne eticky a byť spravodliví a empatickí voči našim zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom, akcionárom aj voči celej verejnosti. Sme však presvedčení, že splnením týchto základných princípov ľudskosti a slušnosti sa zodpovednosť globálnej korporácie nekončí. Preto sa každoročne snažíme pomáhať komunitám a zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme. Vieme, že ako významná spoločnosť a veľký zamestnávateľ máme nielen zodpovednosť za našich zamestnancov, bez ktorých by sme nikdy neboli úspešní, ale tiež príležitosť pomáhať – či už rôznym komunitám, alebo zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám ľudí. Najviac finančných prostriedkov preto každoročne putuje na podporu charitatívnych, kultúrnych a vzdelávacích projektov.

Darovali sme 37 kusov monitorov

Na zabezpečenie kvalitného vzdelávania žiakov na školách je potrebné aj technické vybavenie. Mnohé školy nedisponujú dostatočným technickým vybavením pre výuku a preto sme sa jednej z nich rozhodli pomôcť. Siemens a Siemens Healthineers spoločne darovali 37 ks monitorov, ktoré na Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi doplnia existujúce IT vybavenie v novom školskom roku.

Zrekonštruovali sme priestory Národnému ústavu detských chorôb

Vďaka spolupráci s Nadácia Volkswagen Slovakia a Vysokou školou výtvarných umení sa nám podarilo deťom v NÚDCH priniesť krajšie prostredie, v ktorom sú vyšetrované a veríme, že sa tým minimalizuje stres a strach z vyšetrení čím sa zlepší aj kvalita samotného vyšetrenia.

Národnému onkologickému ústavu sme darovali nový mobilný ultrazvuk

Spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia sme do prístrojového vybavenia na oddelenie paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave venovali nový ultrazvuk, ktorý uľahčí vyšetrenia približne 1000 pacientov ročne tým, že nebude potrebné prevážať pacientov na rádiologické oddelenie ale môžu byť vyšetrení priamo na lôžku, čím sa zvýši komfort a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Darovali sme 150 notebookom žiakom z chudobných rodín

S online výučbou sa ťažko vyrovnávajú všetky rodiny aj školy, ale najväčší hendikep majú práve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú pre chýbajúce technické vybavenie obmedzený prístup ku vzdelaniu. Práve takýmto rodinám sme sa v Siemense, Siemens Mobility a Siemens Healthcare rozhodli v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia venovať 150 notebookov s celoročným pripojením do internetu, ktoré pomohli pretrvávajúcu zložitú situáciu, zapríčinenú pandémiou COVID-19, aspoň čiastočne preklenúť. Vzdelanie je dôležité, a preto nám na budúcnosti deti záleží.

Darovali sme notebooky lekárom počas pandémie Covid-19

Ako technologická firma sme sa rozhodli darovať lekárom Kliniky detskej chirurgie notebooky, ktoré im umožnili pomáhať pacientom zo vzdialeného prístupu do nemocničného zariadenia a tým pádom znížiť riziko prípadnej nákazy.

 Darovali sme detským pacientom na Kramároch špičkový prenosný ultrazvuk ACUSON Freestyle

Ultrazvuk ACUSON Freestyle, odovzdali zástupcovia spoločností Siemens a Nadácie Volkswagen Slovakia Národnému ústavu detských chorôb, kde sa denne liečia stovky pacientov z celého Slovenska. „Zdravie a vzdelanie našich detí by nemali byť ľahostajné nikomu, preto nie sú ľahostajné ani nám v Siemense. Nový ultrazvuk pre bratislavskú detskú nemocnicu, ktorý zlepší diagnostiku a zvýši pohodlie pre vyšetrované deti, je súčasť našej dlhodobej snahy skvalitňovať zdravotníctvo a starať sa o generácie, na ktorých raz bude naša krajina stáť. Veríme, že deťom pomôže lepšie zvládnuť nevyhnutné vyšetrenia aj následné zatraktívnenie nemocničných priestorov, ktoré sme spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia podporili. Celková výška daru je 80-tisíc eur,“ uviedol Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. na Slovensku a predstaviteľ spoločnosti Siemens AG v SR. 

Jedna z desiatich

Uvedomujeme si význam prevencie a včasnej diagnostiky. Zároveň nám záleží na tom, aby sa naši zamestnanci tešili trvalému zdraviu a mohli sa naďalej podieľať na našich budúcich spoločných úspechoch. Každé tri roky preto zabezpečujeme pre zamestnancov bezplatnú onkologickú a kardiovaskulárnu preventívnu prehliadku.

Súčasťou kampane Jedna z desiatich bolo aj osvetové video, kde naše zamestnankyne vyzývajú ženy na pravidelné preventívne prehliadky a na starostlivosť o zdravie. Kampaň Jedna z desiatich upozorňuje na zvyšujúce sa riziká rakoviny prsníka pre nežné pohlavie a na potrebu prevencie a včasnej diagnostiky. Viac informácií o projekte nájdete na www.siemens.sk/1z10.

Naštartovali sme ľahší život 21 rodinám

Ľudia v spoločnosti Siemens majú nielen veľké ambície, ale aj veľké srdcia. Tento rok sa naši zamestnanci vzdali svojej možnosti na odkúpenie služobných áut, aby pomohli rodinám, ktoré to potrebujú viac. Vyradené služobné vozidlá tak dnes uľahčujú život 25 rodinám s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

„Chceli sme tým pomôcť rodinám s postihnutými deťmi, ktoré mávajú finančné problémy a nemôžu si preto dovoliť kúpiť auto, hoci veľmi potrebujú byť mobilní. Venované vozidlá boli jazdené, ale vo výbornom stave, takže rodinám poslúžia ešte mnoho rokov,“ povedal generálny riaditeľ Siemensu Vladimír Slezák.

Auto je pre tieto rodiny obrovskou pomocou a uľahčením ich každodenného života. Prepravovať sa bežnými hromadnými prostriedkami je pre nich veľmi komplikované a pri niektorých ochoreniach, akým je napríklad cystická fibróza, ktorá zasahuje aj imunitný systém, aj ohrozujúcich život. Auto im uľahčí prepravu k lekárom, na rehabilitácie, súčasne im však pomôže začleniť sa do bežného života.  Pozrite si osobné príbehy troch obdarovaných rodín.

 

Na celom procese darovania áut sa podieľal tím zamestnancov našej spoločnosti. Všetky autá prešli pred odovzdaním novým majiteľom generálnou servisnou prehliadkou. Ku každému autu bolo zaplatené PZP a poukážka na tankovanie, ktoré zabezpečili naši obchodní partneri. Naši zamestnanci sa osobne podieľali aj na samotnom odovzdaní áut rodinám po celom Slovensku. Spoločne najazdili viac ako 5 600 kilometrov, aby dopravili autá ich novým majiteľom. Išlo prevažne o modely Škoda Octavia kombi so spoločnou trhovou hodnotou viac ako 130 000 €.

Stromček prianí

Je mnoho detí, ktoré nemajú šťastie, aby im niekto splnil vianočné želanie. Už štvrtý rok po sebe sa práve preto spojili zamestnanci spoločností Siemens a Generali, aby zabezpečili vianočné darčeky a pripravili tak krajšie Vianoce deťom z krízových centier a núdzových rodín po celom Slovensku.

 

V roku 2018 bolo splnených 106 detských prianí.

Siemens Young Generation Award a podpora vzdelávania

Pre stredné odborné školy a učilištia s elektrotechnickým a so strojníckym zameraním každoročne organizujeme súťaž SiemensYoung Generation Award. V školskom roku 2018/2019 divízia Industry Automation/ Drive Technologies pohonov vyhlásila už 16. ročník tejto súťaže.

Cieľom je pripraviť študentov pomocou práce na zadaných projektoch na prechod od teoretických vedomostí z učebníc k potrebám priemyselnej praxe. Úlohou mladých vynálezcov je pripraviť aplikácie, ktoré automatizujú procesy v priemysle, vo výrobe, ale aj v bežnom živote. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti jednotlivo, prípadne vo dvojici, pod vedením odborného pedagóga.

 

Okrem každoročnej organizácie súťaže SYGA spoločnosť Siemens v roku 2019 venovala na podporu výučby riadiacich systémov 29 stredným školám komponenty riadiacich systémov z produktového radu SIMATIC divízie Digital Factory v hodnote 9600 €.

 

 www.siemens.sk/syga

Zamestnanecký grantový program

Zamestnanci spoločnosti Siemens majú každoročne možnosť zapojiť sa do úspešne pokračujúceho projektu finančnej pomoci sociálnym projektom – do zamestnaneckého grantového programu. V rámci neho majú zamestnanci možnosť venovať finančný dar v hodnote 330 € jednotlivcom alebo až 660 € pre potreby verejnoprospešnej inštitúcie.


V roku 2019 bolo podporených 52 projektov celkovou sumou 23 400 €.

Zbierka šatstva

V spolupráci s krízovými centrami na Slovensku a s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko organizuje spoločnosť Siemens s.r.o.  každoročne zbierku šatstva, drogérie, hračiek a trvanlivých potravín. Do zbierky sa pravidelne zapájajú zamestnanci z Bratislavy, zo Žiliny aj z Košíc a aj takýmto spôsobom uľahčujú život rodinám v núdzi.

Pomoc spoločnosti Siemens domácnostiam postihnutým povodňami

Spoločnosť Siemens sa rozhodla reagovať na rozsiahle povodne, ktoré v lete 2010 ničivo zasiahli viacero regiónov Slovenska.

Na korporátnej a zamestnaneckej úrovni zorganizovala finančnú zbierku, ktorá bola veľmi adresne cielená do najviac postihnutých oblastí a ktorej efekt pocítili občania najviac postihnutí povodňami. Ešte v júli 2010 spoločnosti patriace do skupiny Siemens na Slovensku vyzbierali v rámci pomoci obetiam záplav na východe Slovenska spoločne sumu 154 839 €, z toho 16 839 € predstavovali príspevky zamestnancov.

 

Koncom septembra 2010 dostalo 12 nových spotrebičov aj šesť rodín z Novák. V Handlovej dostalo 10 nových spotrebičov do daru šesť rodín najviac postihnutých záplavami. 


Spolu jedenásť nových spotrebičov dnes dostalo do daru šesť rodín z mesta Trstenej, kde sa 10. júla po silnej prietrži mračien vyliali dva miestne potoky a spôsobili v meste nemalé škody. Pred mesiacom Siemens poskytol pomoc 15 rodinám z povodňou zničenej obce Píly, ktorým daroval 23 nových spotrebičov, a pokračuje tak vo forme pomoci, s ktorou začal po ničivých záplavách v lete roku 2010.


Vďaka tejto zbierke dostalo 397 poškodených domácností 594 nových chladničiek, automatických práčok a kuchynských sporákov. Poškodené rodiny boli vybrané na základe informácií Združenia miest a obcí Slovenska.


Do finančnej zbierky pre obete povodní z východného Slovenska sa zapojili spoločnosti Siemens s.r.o., SiemensProgram and System Engineering s. r. o., OSRAM Slovakia, a. s., SAT Systémy automatizačnej techniky, s. r. o. Projekt takéhoto rozsahu sa podarilo zrealizovať aj vďaka partnerom, spoločnosti Bosch-Siemens domáce spotrebiče, ktorá dodala spotrebiče za výrobné ceny neziskovej organizácii Centrum pre filantropiu organizačne zastrešujúcej projekt.Distribúciu až do domácností bezplatne zabezpečila slovenská logistická spoločnosť CCS – Cargo Customs Service.