Spoločnosti skupiny Siemens

Fakturačné údaje
Siemens s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens s.r.o.

 • Názov subjektu: Siemens s.r.o.
 • IČO: 31 349 307
 • IČ DPH (VAT No.): SK2020295244
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4964/B
 • Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • dátum založenia: 6. apríl 1993
 • spoločník:
  Siemens Aktiengesellschaft Österreich 
  Siemensstraße 90
  1210 Viedeň
  Rakúska republika
 • konatelia: Ing. Vladimír Slezák, Ing. Pavel Lakatoš

Bankové spojenie:

 

Siemens Healthcare s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Healthcare s.r.o.

Siemens Mobility s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Mobility s.r.o.

SIPRIN s.r.o.

Fakturačné údaje SIPRIN s.r.o.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Fakturačné údaje SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Fakturačné údaje OEZ Slovakia, spol. s r.o.

 • Názov subjektu: OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 • IČO: 31 405 614    
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 
 • Sídlo: Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
 • Tel.: (+421 2) 49 21 25 11
 • Fax: (+421 2) 49 21 25 25 
 • oez.sk@oez.com
 • www.oez.sk
 • Úplný výpis z obchodneho registra