Spoločnosti skupiny Siemens

Fakturačné údaje
Siemens, s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens, s.r.o.

 • Názov subjektu: Siemens, s.r.o.
 • IČO: 31 349 307
 • IČ DPH (VAT Nr.): SK2020295244
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 4964/B
 • Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • dátum založenia: 6. apríl 1993
 • vlastníci:Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 88 - 92 Wien
 • konatelia: Ing. Vladimír Slezák, Mag. Daniela Armano-Wallner
  Bankové spojenie:
 • Tatra banka a. s.
  číslo účtu: EUR: 2629040041/1100
  IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041
  SWIFT: TATR SK BX
  UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • číslo účtu: 1423039032/1111 
  IBAN: SK36 1111 0000 0014 2303 9032 SWIFT: UNCR SK BX
 • Úplný výpis z obchodneho registra
 • Tel.: +421 2 59 68 11 15
 • E-mail: kontakt.sk@siemens.com
 • www.siemens.sk

 

Siemens Healthcare s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Healthcare s.r.o.

Siemens Mobility s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Mobility s.r.o.

SIPRIN s.r.o.

Fakturačné údaje SIPRIN s.r.o.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Fakturačné údaje SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Fakturačné údaje OEZ Slovakia, spol. s r.o.

 • Názov subjektu: OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 • IČO: 31 405 614    
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 
 • Sídlo: Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
 • Tel.: (+421 2) 49 21 25 11
 • Fax: (+421 2) 49 21 25 25 
 • oez.sk@oez.com
 • www.oez.sk
 • Úplný výpis z obchodneho registra