Spoločnosti skupiny Siemens

Fakturačné údaje
Siemens, s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens, s.r.o.

 • Názov subjektu: Siemens, s.r.o.
 • IČO: 31 349 307
 • IČ DPH (VAT No.): SK2020295244
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4964/B
 • Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • dátum založenia: 6. apríl 1993
 • spoločník:
  Siemens Aktiengesellschaft Österreich 
  Siemensstraße 90
  1210 Viedeň
  Rakúska republika
 • konatelia: Ing. Vladimír Slezák, Mag. Daniela Armano-Wallner

Bankové spojenie:

 

Siemens Healthcare s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Healthcare s.r.o.

Siemens Mobility s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Mobility s.r.o.

SIPRIN s.r.o.

Fakturačné údaje SIPRIN s.r.o.

Siemens Gas and Power, s.r.o.

Fakturačné údaje Siemens Gas and Power, s.r.o.

 • Názov subjektu: Siemens Gas and Power, s.r.o.

 • IČO: 52 708 837   
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 141620/B
 • Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Tel.: 
 • www.siemens.sk - Gas and Power
 • Úplný výpis z obchodneho registra
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Fakturačné údaje SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Fakturačné údaje OEZ Slovakia, spol. s r.o.

 • Názov subjektu: OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 • IČO: 31 405 614    
 • Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 
 • Sídlo: Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
 • Tel.: (+421 2) 49 21 25 11
 • Fax: (+421 2) 49 21 25 25 
 • oez.sk@oez.com
 • www.oez.sk
 • Úplný výpis z obchodneho registra