Naša vízia a hodnoty

Spoločnosť Siemens sa chce stať priekopníkom. To je naša vízia založená na našich hodnotách a rastom orientovanej stratégii. Pracujeme každý deň, aby sa táto vízia stala realitou.

Naša vízia

Demografické zmeny, urbanizácia, klimatické zmeny a globalizácia - tieto megatrendy vytvárajú pre ľudstvo výzvy. Všetky zmeny, ktoré sa okolo nás vyskytujú budú mať trvalý vplyv na náš svet a preto naše ciele a vízia sa sústredia na tieto zmeny vo všetkých našich obchodných oblastiach.

Siemens chce byť priekopníkom v:

 

  • energetickej efektívnosti

  • priemyselnej produktivite

  • dostupnej a osobnej zdravotnej starostlivosti

  • riešeniach inteligentnej infraštruktúry

Naše hodnoty

Naše hodnoty - byť zodpovední, inovační a výnimoční - boli základom nášho úspechu už viac ako 160 rokov.

  • Byť zodpovední – mať záväzok etického a zodpovedného konania

  • Byť inovační – byť inovační vo vytváraní hodnôt v rámci udržateľného rozvoja

  • Byť výnimoční – dosahovať vysokú výkonnosť a výborné výsledky