Simatic MICRO-DRIVE - výkonové moduly pre riadenie 24V(48V) pohonov

23.3.2022 - 10:00 - 12:00
Prosím registrujte sa a získajte prístupu na webinár

Registrácia

Pozvánka

Dátum:   23.3.2022

Čas:        10:00 - 12:00

Jazyk:     Slovenčina   

SIMATIC MICRO-DRIVE je nový systém pre pohony s bezpečným napájaním malým napätím  od 24 V do 48 V. Rozširuje portfólio produktov pre pohony o malé napätie. Micro-drive bol navrhnutý pre optimálnu spoluprácu s PLC rady Simatic S7. Existuje v prevedení modulu na PROFINET zbernicu, alebo vo formáte karty do ET-200SP. Vďaka integrovaným funkciám safety a diagnostiky ponúka plnohodnotne riešenie pre kompletné riadenie pohonov v TIA Portal a šetrí miesto v rozvádzači. 

 

Webinár bude pozostávať z prezentačnej časti, ktorá je venovaná možnostiam a vysvetleniu funkčnosti a tiež aj praktickej ukážky v reálnom prostredí TIA Portal v17. 

 

Prezentačná časť:

  • prezentácia výkonových modulov Simatic na riadenie pohonov malého napätia

 

Praktická časť:
Praktická ukážka základnej konfigurácie v TIA Portal:

  • vytvorenie projektu
  • vytvorenie technologického objektu
  • ladenie motora
  • vytvorenie jednoduchého programu s použitím technologického objektu s použitím safety STO

Predpokladaný čas trvania je cca 2 hodiny, webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti bránili zúčastniť sa online webinára, napriek tomu sa zaregistrujte a po ukončení Vám príde odkaz na video záznam, ktorý si môžete kedykoľvek pozrieť.

Registracia

Prosím vyplňte formulár nižšie:

FAQs

You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.

 

You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.

 

Any person who registers for a webinar via our website can participate. After your registration you will receive a confirmation e-mail with your access data and further information about participation in webinar.

We will provide recordings after the event.