Webinár - SINEMA Remote Connect

14.12.2020 - 10:00
Prosím registrujte sa a získanjte prístupu na webinár

Registrácia

Pozvánka

Dátum:   14.12.2020

Čas:        10:00

Jazyk:     Slovenčina   

Každý výrobca strojov ako aj koncový zákazník pocítil dopad COVID-19 opatrení. Jedným z obmedzení je aj obmedzenie mobility, ktoré prináša organizáciám zvýšene náklady na servis a uvádzanie strojov do prevádzky.

Ak máte záujem znížiť náklady na cesty súvisiace so servisom a uvádzaním strojov do prevádzky, alebo potrebujete vybudovať bezpečnú komunikačnú sieť na zber dát cez internet pravé pre Vás je tento webinár.

Súčasťou webinára bude:

  • prezentácia možnosti SCALANCE komponentov z pohľadu Cyber security a routovania
  • prípadové štúdie použitia komponentov v praxi
  • praktická ukážka konfigurácie VPN spojenia cez internet k stroju (Pripojenie TIA Portal, Sm@rtClient, Monitorovanie cez mobily telefón...)

Speakri:

  • Marián Filka
  • Juraj Belica
Registracia

Prosím vyplňte formulár nižšie:

FAQs

You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.

 

You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.

 

Any person who registers for a webinar via our website can participate. After your registration you will receive a confirmation e-mail with your access data and further information about participation in webinar.

We will provide recordings after the event.