Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

Siemens Young Generation Award 2020

17. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

s témou „digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“

Téma a cieľ súťaže

Téma pre rok 2020: Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby

V ďalšom ročníku Siemens Young Generation Award hľadáme riešenia pre firmy vo Vašom okolí, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne.

Komunikácia počas súťaže

Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. 

 

Návody na programovanie sú zverejnené na adrese www.siemens.sk/syga. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti príslušných pedagógov a študentov.

Organizácia súťaže

Termín odovzdania prác do:                      27. 3. 2020
Termín finále súťaže:                                  16. - 17. 4. 2020

Podmienky účasti

Uchádzačmi o cenu SYGA 2020 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovať pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

Technická podpora

Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom svojej divízie Digital Industries odovzdá v priebehu mesiaca september školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award (2017/2018 a 2018/2019) odovzdali aspoň jeden projekt formou daru pre realizáciu navrhovanej aplikácie zostavu pozostávajúcu z nasledujúcich komponentov:
 

SIMATIC S7 – 1215 DC/DC/DC, napájací zdroj SITOP PM 1207 a programového vybavenia SIMATIC STEP7 v15 basic.


Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2 ročníky nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa môžu i napriek tomu samozrejme zúčastniť.

Ceny pre výhercov

Autori 3 najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

Výberová komisia

Výberové komisia bude zložená zo zástupcu odborných pracovníkov spoločnosti Siemens a kooperujúcich spoločností.

História a výsledky súťaže

Kontakt

Kontakt

Tel.: 02 5968 2401