Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

Víťaz 17. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov zostrojil prototyp automatizovanej meracej stanice pre kontrolu presnosti vodomerov

Siemens Young Generation Award 2020

17. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

s témou „digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“

Téma a cieľ súťaže

Téma pre rok 2020: Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby

V ďalšom ročníku Siemens Young Generation Award hľadáme riešenia pre firmy vo Vašom okolí, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne.

Komunikácia počas súťaže

Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. 

 

Návody na programovanie sú zverejnené na adrese www.siemens.sk/syga. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti príslušných pedagógov a študentov.

Organizácia súťaže

Termín odovzdania prác do:                      27. 3. 2020
Termín finále súťaže:                                  16. - 17. 4. 2020

Podmienky účasti

Uchádzačmi o cenu SYGA 2020 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovať pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

Technická podpora

Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom svojej divízie Digital Industries odovzdá v priebehu mesiaca september školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award (2017/2018 a 2018/2019) odovzdali aspoň jeden projekt formou daru pre realizáciu navrhovanej aplikácie zostavu pozostávajúcu z nasledujúcich komponentov:
 

SIMATIC S7 – 1215 DC/DC/DC, napájací zdroj SITOP PM 1207 a programového vybavenia SIMATIC STEP7 v15 basic.


Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2 ročníky nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa môžu i napriek tomu samozrejme zúčastniť.

Ceny pre výhercov

Autori 3 najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

Výberová komisia

Výberové komisia bude zložená zo zástupcu odborných pracovníkov spoločnosti Siemens a kooperujúcich spoločností.

Kontakt

Kontakt

Tel.: 02 5968 2401