Teplo, ktoré ochladzuje okolitý vzduch

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda sa považujú za kľúčový prvok energetických systémov budúcnosti. Na ohrev vody využívajú teplo z okolitému vzduchu, ktorý privádzajú do výmenníka, kde cirkuluje chladivo.

To sa odparuje a výpary po kompresii zohrievajú vodu. „Moderné čerpadlá dnes dosahujú výkon až 2,5 megawattu a procesné teploty 130 stupňov Celzia“, hovorí Karl Ochsner, riaditeľ rakúskeho tradičného výrobcu Ochsner Wärmepumpen. Čerpadlá tejto firmy vykurujú a ochladzujú letiská, nákupné centrá i mrakodrapy. Využívajú v priemere asi 75 percent energie z okolia a zvyšok pochádza z elektrickej zásuvky. V kombinácii s energiou z obnoviteľných zdrojov tak môžu výrazne prispieť k zníženiu globálnych emisií CO2 budov. Inovatívna firma Ochsner Wärmepumpen nie je jediným výrobcom tepelných čerpadiel a aby sa odlíšila na trhu, vyvinula systém, ktorý umožňuje prevádzkovať čerpadlá prostredníctvom cloudu. Jeho základom sú riadiace jednotky Climatix a cloudové riešenie Climatix IC spoločnosti Siemens. Riešenie umožňuje zákazníkom ovládať svoje zariadenia odkiaľkoľvek pomocou aplikácie a firme na diaľku aktualizovať softvéry riadiacich jednotiek a optimalizovať operácie. „Vďaka vzdialenému servisu sme schopní vyriešiť problémy skôr, ako si ich zákazník všimne,“ hovorí K. Ochsner.